พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 มิถุนายน 2554 :: 12:06:48 pm 66915

พลูตาหลวง รับธงขาว!! ชุมชนตัวอย่างชนะยาเสพติด

จังหวัดชลบุรีมอบธง ตำบลสีขาว ให้กับชุมชนพลูตาหลวง เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

พัทยา-วานนี้ ( 19 มิ.ย. 54) เมื่อเวลา 11.00 น. นายภคธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตำบลพลูตาหลวง (ศตส.ตำบล) พร้อมกับมอบธงสีขาวให้กับหมู่บ้านที่เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดจำนวน 8 หมู่บ้าน 1 อบต. ก่อนมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงานหมู่บ้าน/ชุมชน ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสัตหีบทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน เยาวชนนักเรียนนักศึกษาในอำเภอสัตหีบ ร่วมแสดงพลังและจุดยืนต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่าตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรีได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอสัตหีบ จึงได้นำนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตำบลพลูตาหลวงได้ดำเนินการตามแนวทางเสริมสร้างสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดครบทั้ง 6 ขั้นตอน ทั้งนี้ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อเสริมสร้างความรู้คัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นำข้อมูลผู้ค้าส่งสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวงดำเนินคดี สำหรับผู้เสพถือว่าเป็นผู้ป่วยได้นำเข้าสู้กระบวนการบำบัดโดยสมัครใจ ณ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 และขอความร่วมมือชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการให้โอกาสกลับคืนสู่สังคม ทั้งนี้เพื่อให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข อำเภอสัตหีบได้คัดเลือกให้ตำบลพลูตาหลวงเป็นตำบลเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด(ตำบลสีขาว) เนื่องจากตำบลพลูตาหลวงมีผู้นำท้องถิ่นและชุดปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดทำงานอย่างเข้มแข็ง สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทำให้หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถเอาชนะยาเสพติดได้ และเพื่อให้ตำบลพลูตาหลวงเป็นตำบลเข้มแข็งจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

นายภคธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่า ผมมีความรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ตำบลพลูตาหลวง ต้องยอมรับว่าปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาสำคัญของชาติซึ่งบั่นทอนชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงประเทศชาติ หากเยาวชนของชาติยังเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประเทศชาติจะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างไร รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะในด้านการปราบปรามผู้ค้า จะต้องถูกจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ผู้เสพถือว่าเป็นผู้ป่วยต้องให้โอกาสโดยนำไปบำบัด หากสมัครใจก็ไม่ถือว่าเป็นความผิด หากขัดขืนไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องใช้มาตรการบังคับบำบัด ในด้านการเยียวยาผู้หลงผิดที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อสำนึกได้สังคมจะต้องให้โอกาสให้กำลังใจและล้อมรั้วด้วยรักตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สังคม ดังนั้นในหมู่บ้าน/ชุมชน หากผู้นำได้มีการประชุมปรึกษาหารือและมอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการหมู่บ้าน อส.ปปส. ผู้ประสานพลังแผ่นดินอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำรวจอาสาร่วมด้วยช่วยกัน สร้างภูมคุ้มกันให้หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งในการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษาขอให้พี่น้องประชาชนรวมพลังสร้างความสามัคคี เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด อันเป็นการเทิดพระเกียรติเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมและรวมพลังขจัดสิ้นยาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้าน/ชุมชนและประเทศชาติ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com