พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 มิถุนายน 2554 :: 10:06:49 am 66956

พัทยาเร่ง! แผนแม่บทสำรวจ เสริมทรายชายหาด

กรมเจ้าท่าร่วมกับเมืองพัทยาจัดประชุมโครงการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายชายหาดพัทยา หลังเกิดวิกิตการกัดเซาะแนวชายฝั่งชายหาดพัทยา ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายหาดให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

พัทยา-วานนี้ ( 20 มิ.ย. 54 ) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน โครงการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายชายหาดพัทยา โดยมี ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล หัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัย และข้อสนเทศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีผู้ประกอบการในพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โครงการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายชายหาดพัทยา เดินงานโดยกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาการข่นส่งทางน้ำและดูแลรักษาชายฝั่งของประเทศ ซึ่งมีความประสงค์จัดหาที่ปรึกษาที่มีความชำนาญงานในด้านวิศกรรมชายฝั่ง (Coastal Engineering) ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล(Marine Science) และด้านธรณีวิทยาทางทะเล(Marine Geology) ให้ดำเนินการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา หลังเกิดวิกิตการกัดเซาะแนวชายหาดพัทยาจนได้รับผลกระทบในทุกๆด้านไม่จะเป็นด้านเศรษฐกิจ หรือด้านการท่องเที่ยว

ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล หัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัย และข้อสนเทศเชิงพื้นที่ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หน้าทะเลในบริเวณอ่าวเกินขีดจำกัดและการกำหนดขอบเขตที่ไม่แน่ชัดของกิจกรรมต่างๆ และชายหาดแคบ จึงเกิดการกัดเซาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งยังมีการก่อสร้างที่ล่วงล้ำแนวเขตชายฝั่งตามธรรมชาติทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณพัทยาใต้ และขาดแคลนพื้นที่ชายฝั่งในบริเวณพัทยาใต้ และยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการขึ้นลงเรือการจอดรับและส่งผู้โดยสาร ของเรือท่องเที่ยวและเรือบริการอื่นๆโดยโครงการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายบูรณะชายหาดพัทยา จัดขึ้นเพื่อ สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของชายฝั่งทะเลและพื้นที่ท้องทะเลบริเวณชายหาดพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง และกำหนดแนวทาง วิธีการป้องกันและแก้ไขด้วยการเสริมทรายชายหาด และยังเป็นการวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อการเสริมทรายบูรณะชายหาด รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวดราคา เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)งานเสริมทรายชายหาด

โดยมีขอบเขตของการดำเนินงาน คือการสำรวจและการศึกาทางด้านวิศวกรรม การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) การวางแผนแม่บทและการออกแบบรายละเอียด การประชาสัมพันธ์และการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น ในส่วนผลที่จะได้รับคาดว่า จะได้ผลแม่บทในการรักษาพื้นที่ชายหาดอย่างยั่งยืน มีรูปแบบการจัดการชายหาดพัทยาเมื่อดำเนินการเสริมทรายชายหาดพัทยา และมีการสำรวจผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อจะมีการดำเนินการเสริมทราย

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com