พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 มิถุนายน 2554 :: 10:06:46 am 67919

ม.บูรพา รณรงค์เลือกตั้ง วอนอย่าหลับทับสิทธิ์

ม.บูรพา จัดการรณรงค์การเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมบูรพา และชุมชนบริเวณใกล้เคียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน้าที่ของตน

ศรีราชาวานนี้( 28 มิ.ย.54) มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาคมบูรพา การเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 ณ ลานหน้าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลังจากที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 มีผลลังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 แล้วนั้น ได้มีการกำหนดให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 การเลือกตั้งในครั้งนี้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2554 และนับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 ของประเทศไทยนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ.2476 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน ซึ่งจำแนกเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 375 คน และแบบบัญชีราชื่อจำนวน 125 คน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนี้ได้กำหนดสาระสำคัญของวิธีการเลือกตั้งที่แตกต่างไปจากเติมในหลายประเด็นซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและอนาคตของประเทศไทย

และในวันนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาคมบูรพา การเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 โดยเป็นกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาคมบูรพาและชุมชนบริเวณใกล้เคียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน้าที่ของตน โดยเริ่มขบวนจากกหน้าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผ่านถนนลงหาดบางแสน เข้าประชาสัมพันธ์ ณ เทศบางเมืองแสนสุขและกลับเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านประตูโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ การมีส่วนร่วมของนิสิตในระบอบประชาธิปไตย โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานรณรงค์เผยแพร่และผู้อำนวยการกากรเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีเป็นวิทยากรพิเศษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักประกันคุณภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้นิสิตให้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องอีกด้วย

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com