พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 มิถุนายน 2554 :: 09:06:28 am 65212

สรรพสามิต เปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษี

สรรพสามิตเปิดตัวศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีสรรพสามิต ชี้เพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษี รวมถึงบริการให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

กรุงเทพฯ – (3 มิ.ย. 54) ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2554 กรมสรรพสามิตได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งความโปร่งใส” โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างมาตรฐาน ความชัดเจน และลดภาระของผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีสรรพสามิต นับเป็นหนึ่งในแผนงานการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณนี้

สำหรับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีสรรพสามิต คือ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีสรรพสามิต ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรับบริการอย่างมืออาชีพ สิทธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการอุทธรณ์ สิทธิในการเสียภาษีอย่างเป็นธรรม สิทธิในการรักษาความลับของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้เสียภาษี

นอกจากนี้ ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีสรรพสามิต ยังมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิตแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี และติดตามการแก้ปัญหาของผู้เสียภาษีให้บรรลุผล

อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวต่อว่า กรมสรรพสามิตได้รับเกียรติจากดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ และนายศานิต ร่างน้อย อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีสรรพสามิต รวมทั้งได้เชิญอดีตข้าราชการเกษียณของกรมสรรพสามิต มาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา เนื่องจากแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ และประสบการณ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์จะรับบริการศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีสรรพสามิต สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้
1. Email: ERPC@excise.go.th
2. Web Site: erpc.excise.go.th
3. Facebook: www.facebook/ศ.ค.ส.
4. สายด่วน 1713
5. โทรศัพท์สายตรง 02-241-2569-71
6. ส่งจดหมายมาที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
7. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคารเทคนิค 2552 กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตจะมุ่งสร้างความโปร่งใสและมาตรฐานให้แก่ระบบภาษี ส่งเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่อนาคตพร้อมกับๆ การเจริญเติบโตของประเทศ อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ “องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม”อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวในตอนท้าย

ที่มา : กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Photo : Internet   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com