พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 มิถุนายน 2554 :: 15:06:47 pm 65553

สาวไทยหัวใจฝรั่ง อบรมความรู้ กม.ใช้ชีวิตคู่

เมืองพัทยา จับมือ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ให้ความรู้กฎหมายแก่หญิงไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ

พัทยา-วานนี้ (7 มิ.ย.2554) บางละมุง-กองสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา จับมือ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิสตรีทีมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี และมีสาวไทยจากพื้นที่ต่างๆที่อยู่อาศัยในเขตพัทยา บางละมุง ที่มีแฟนหรือสามีเป็นชาวต่างชาติ เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง

โดยในช่วงเช้า มี นายสมชาย ศิโรรัตน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ,น.ส.พรทิพย์ ปรียาคณิตพงศ์ อัยการอาวุโส และ ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสทธิประชาชนระหว่างประเทศ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านกฎหมายในแง่มุมต่างแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

สำหรับการสัมนาในครั้งนี้ เนื่องจาก พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยงที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพนักอาศัยจำนวนมาก ทั้งรูปแบบมาเที่ยวชั่วคราวและพักอาศัยระยะยาวอยู่กับคอบครัวคนไทย โดยการสมรสกับหญิงไทยพร้อมใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในพื้นที่พัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่เป็นหญิงที่มาจากจังหวัดอื่นๆ ที่มาพัทยาด้วยความหวังที่จะได้แต่งงานกับชาวต่างชาติ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และฐานะทางเศรษฐกิจของตนดีขึ้น เพื่อส่งเงินให้ทางครอบครัวที่ยากจนในจังหวัดบ้านเกิด อีกทั้งขาดความรู้และโอกาสทางการศึกษา และเมื่ออยู่กินกับชาวต่างชาติแล้ว มักเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เพื่อให้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติหรือแฟนชาวต่างชาติ ได้รับทราบถึงสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับตาม กม.ตลอดจนเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องเหมาะสม

ให้สตรีที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา ซึ่งอาจจะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาลงได้โดยผ่านกระบวนการจัดตั้งกลุ่มสตรีเพื่อช่วยเหลือต่อไป

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติมาสมรสกับหญิงไทยและอาศัยอยู่ในเมืองพัทยาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการคุ้มครองสิทิสตรด้านกฎหมายจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรทราบ เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิและครอบครัวเกิดปัญหาตามมาภายหลัง และคาดว่า การสัมมนาสตรีทีมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติครั้งนี้ จะทำให้หญิงไทยนำข้อกำหมาย ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และลดปัญหาความไม่เข้าใขและความขัดแย้งในครอบครัวได้

ด้าน นายสมชาย ศิโรรัตน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้ บรรยายถึง สถานการณ์ของสตรีที่สมรสกับชาวต่างชาติในปัจจุบัน ทั้งในแง่บวก และลบ ขณะที่ น.ส.พรทิพย์ ปรียาคณิตพงศ์ อัยการอาวุโส และ ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสอทธิประชาชนระหว่างประเทศ ร่วมบรรยาย เรื่อง ปัญหาของสตรีที่สมรสกับชาวต่างชาติ การคุมครองสิทธิและกฎหมายที่ควรรู้ของสตรีที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ การเตรียมความพร้อมก่อนการสมรสกับชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ยังมีการบอกเล่าประสบการณ์ของ 3 หญิงไทยที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติ ทั้งมีทั้งเลวร้าย ผิดหวังและสมหวัง การร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติระหว่างสาวไทยด้วยกัน

พร้อมกันนี้ คุณโสภิญ เทพจักร อดีตประธานผู้พิพาหาสมทบ ผู้ที่อยู่ในแวดวงสังคมสงเคราะเมืองพัทยา ยังมาเป็นวิทยาการพิเศษ ร่วมบรรยาย แสดงความคิดเห็น คำแนะนำและกำลังใจ ขณะยินดีที่จะเป็นที่ปรึษาให้แก่บรรดาหญิงงไทยทีมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติครั้งนี้ที่จะมีการรวมกลุ่ม ตั้งชมรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ ในระหว่างการอบรม ยังมีหน้าที่จากสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ มาตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือหญิงไทยที่มีปัญหาด้านกฎหมายฟรี พร้อมกับบริการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-3777-167 และ 081-8990-822 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หรือ

Reporter : พันธ์ทิพย์ คุณารัตนกุล   Photo : พันธ์ทิพย์ คุณารัตนกุล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com