พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 มิถุนายน 2554 :: 13:06:07 pm 65263

เปิดการแข่งขัน กีฬาเปตอง กองทัพไทยครั้งที่ 44

เริ่มแล้ว การแข่งขันกีฬาเปตอง กองทัพไทยครั้งที่ 44 ซึ่งกองทัพไทยได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬาเพราะการกีฬาเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาคนทั้งด้านร่างกายและจิตใจทำให้ผู้เล่นกีฬามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์มีระเบียบวินัยและสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีในระหว่างเหล่าทัพ

สัตหีบ-วานนี้ ( 3 มิ.ย. 54 ) พลเรือโทประยุทธ เนตรประภา เจ้ากรมอุทกศาสตร์กองทัพทัพเรือ ประธานกรรมการกีฬาเปตองกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองกองทัพไทยครั้งที่ 44 ประจำปี 2554 ณ สนามแข่งขันเปตองสนามกีฬาราชนาวี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะผู้บัคับบัญชาระดับสูง ข้าราชการ และ นักกีฬาของแต่ละหน่วยเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นาวาเอก ปิยพันธ์ สุรินทร์วงศ์ รองผู้บังการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวว่า อนุกรรมการเปตอง กองทัพเรือรู้สึกภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเปตองกองทัพไทยในครั้งนี้โดยกำหนดให้มีการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 มีหน่วยงานต่างๆ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม 6 หน่วย ประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือกองทัพอากาศ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองกองทัพไทยครั้งที่ 44 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 13 ประเภท แต่ละหน่วยงานส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ประเภทละ 3 ทีม มีจำนวน 10 ประเภทได้แก่ ประเภทบุคคลอาวุโส บุคคลชาย บุคคลหญิง ประเภทคู่อาวุโสทีมชาย และ ทีมหญิง ส่วนที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ประเภทละ 2 ทีม มีจำนวน 3 ประเภทได้แก่ ประเภทสุดยอดความแม่นยำชาย และประเภทสุดยอดความแม่นยำหญิงโดยมีจำนวนนักกีฬาผู้ควบคุมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 276 นาย การจัดการแข่งขันกีฬาเปตองกองทัพไทยในครั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนายจะได้ดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธ์ยุติธรรมเพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของกองทัพไทยต่อไป

พลเรือโทประยุทธ เนตรประภา เจ้ากรมอุทกศาสตร์กองทัพทัพเรือ ประธานกรรมการกีฬาเปตองกองทัพเรือ กล่าวว่า กองทัพไทยได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬาเพราะการกีฬาเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาคนทั้งด้านร่างกายและจิตใจทำให้ผู้เล่นกีฬามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์มีระเบียบวินัยและสร้างสรรค์ความรักความสามัคคีในระหว่างเหล่าทัพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวในการแข่งขันครั้งนี้จึงขอให้นักกีฬาทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันด้วยจิตสำนึกของการเป็นนักกีฬาที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com