พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 มิถุนายน 2554 :: 12:06:55 pm 65855

เลือกตั้งเล็กหรือใหญ่ ขอคนไทยออกไปใช้สิทธิ์

คนพัทยา ร่วมจับตา เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเมืองพัทยา 10 ก.ค.54 แทน 2 ที่นั่ง ลาออก ไปลง ส.ส.

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 ก.ค.54 ทั่วประเทศนั้น ในหลายๆจังหวัดจึงมีสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ทำให้ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก หรือผู้บริหารท้องถิ่นขึ้นใหม่ใน อปท.หลายแห่งแทนผู้ที่ลาออกไป

ซึ่งที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เอง มีรองประธานสภาเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือ สม.ได้ลาออกไป 2 ตำแหน่ง และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี หรือ กกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 10 ก.ค.54 แล้ว ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น.พร้อมได้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันที่ 6 มิ.ย.54 ที่ผ่านมา โดยมีนักการเมืองท้องถิ่นมาสมัคร สม.กันหลายคน และมีบรรดา ผู้สมัคร ส.ส.จากหลายพรรค มาให้การสนับสนุน ให้กำลังใจกันอย่างคึกคักซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้มีให้เห็นใน ทุก อปท.ที่เป็นธรรมดาอยู่เอง ไม่ว่าการเมืองท้องถิ่น หรือระดับชาติ มักจะต้องมีการเกื้อหนุน ผลักดัน ให้กลุ่ม หรือพรรคพวกของตนได้เข้าอยู่ในองค์กรในทุกระดับโดย ทาง กกต.ก็ได้มีข้อกำหนดในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ที่แตกต่างกันกับวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งห้ามไม่ให้ผู้สมัครเป็นผู้ทำ หรือ อาศัยคนอื่นไปจูงใจผู้สมัครเลือกตั้งให้ลงคะแนนให้ตนเอง หรือผู้สมัครคนอื่น หรือไม่ให้ลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใด ด้วยวิธีการเหล่านี้ เช่น จัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น งานวันเกิด งานบวช โกนจุก แต่งงาน งานศพ และอีกสารพัดงาน อีกทั้งการเลี้ยงหรือรับว่าจะเลี้ยง หรือโฆษณาหาเสียง โดยจัดให้มีการแสดง เช่น หมอลำซิ่ง ลิเก ดนตรี หรืออื่นๆ รวมถึงหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จ จูงใจให้เข้าใจผิดในตัวผู้สมัคร เช่น ปราศรัยด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง

นอกจากนี้ การให้ การเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด มัสยิด สุเหร่า ศาลเจ้า โรงเจ โบสถ์คริสต์ โบสถ์พราหมณ์ สำนักปฏิบัติธรรม สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์ ชุมชน ชมนม สโมสร หรือสถาบันอื่นๆที่ กกต.ประกาศ เช่นการบริจาคเงิน การประมูลทรัพย์สินหรือสิ่งของในงานการกุศลต่างๆ รวมถึงห้ามผู้สมัคร นำเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียง หรือ อาศัยคนอื่นด้วยวิธีวาง หรือ โปรย ในที่สาธารณะก็เป็นความผิด ตามประกาศ กกต. เรื่องวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551

การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นนับว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกตั้งตั้ง ส.ส.เพราะถือว่าเป็นตัวแทนที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของหลายภาคส่วน ที่ต้องการให้มีการกระจายอำนาจให้กับ อปท.อย่างจริงจัง ดังนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องามกฎหมาย และที่สำคัญประชาชน คือผู้กำหนดความเป็นไปของท้องถิ่นและบ้านเมือง สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องออกมามาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ให้มากที่สุด

Reporter : พันธ์ทิพย์ คุณารัตนกุล   Photo : พันธ์ทิพย์ คุณารัตนกุล   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com