พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 มิถุนายน 2554 :: 11:06:37 am 65049

ไทยจะแก้ปัญหาคอรัปชั่นไม่ได้จริงหรือ?

ผลการวิจัยของหอการค้าไทยพบว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการเกือบ 80% ที่ทำธุรกิจกับภาครัฐ ต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้งาน และพบว่า 1 ใน 3 ต้องจ่ายเงินมากกว่า 25% หรือคิดเป็นเม็ดเงินสูงถึงปีละ 200,000 ล้านบาท

นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจล่าสุดเมื่อปลายปี 2553 พบว่า มีผู้ประกอบการ 80 เปอร์เซ็นต์จ่ายเงินใต้โต๊ะ และ 71 เปอร์เซ็นต์ รู้ว่าต้องจ่ายอย่างไร และเท่าไหร่ เพื่อความสะดวกในการทำงาน แม้ว่าภาครัฐจะไม่เรียกร้องก็ตาม และอีก 29 เปอร์เซ็นต์ จ่ายเมื่อมีการเรียกร้อง ดังนั้นเม็ดเงินคอร์รัปชั่นแต่ละปีจึงสูงถึง 2-3 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเงินลงทุนของรัฐจำนวน 6 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลที่สะท้อนไปถึงราคาสินค้าที่แพงขึ้น เกิดเงินเฟ้อ และถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ ยังมีเม็ดเงินค่าสินบนที่ประชาชนทั่วไป ต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่รัฐอีก 20,000 ล้านบาท เพื่อให้ได้ความรวดเร็ว เช่น บริการนำเข้าส่งออกสินค้า และการขอใบอนุญาตต่างๆ

ด้านนายธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ระบุว่า ที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ได้รายงานธุรกรรมที่ผิดปกติตามกฎหมาย ปปง. ในส่วนของบัญชีที่มีเงินหมุนเวียนเข้ามากกว่า 2 แสนบาท โดยบัญชีเหล่านี้อาจมีบัญชีที่มีเงินหมุนเวียนไม่มาก แต่ผ่านไประยะหนึ่งมีกระแสเงินหมุนเวียนผิดปกติ โดยแต่ละปีธนาคารพาณิชย์ได้รายงานให้ ปปง.ทราบหลายหมื่นบัญชี และจากนี้ทุกฝ่ายจะมีความตั้งใจ และเข้มงวดตรวจสอบมากขึ้น และพร้อมให้ความร่วมมือตามกฎหมาย

นายอารีพงศ์ ภู่ชะอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการจัดทำราคากลางให้สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาคอร์รัปชั่นในโครงการใหญ่ๆ ลงได้ ซึ่งที่ผ่านมามีการพูดถึงตัวเลขราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง 10-30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณจากราคาที่ไม่สะท้อนต้นทุนหลายแสนล้าน บาท หลังจากนี้กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณเร่งจัดทำราคากลางขึ้น ใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและภาคเอกชนเข้ามาให้ความร่วมมือ โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ของราคากลางออกเป็น 9 หมวด และราคากลางล่าสุดที่สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงจะเริ่มใช้ได้ในอีก 2 เดือนข้างหน้า และกระทรวงการคลังจะติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับราคากลางตามภาวะเศรษฐกิจ

นายจูลีมู ผู้อำนวยการด้านชุมชนสัมพันธ์เขตปกครองพิเศษฮ่องกง กล่าวว่า เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ฮ่องกงมีการคอร์รัปชั่นติดอันดับ 13 ของโลก พร้อมระบุว่า การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นนั้นจะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือของคนในสังคม ร่วมกันให้ข้อมูล ขณะที่ภาครัฐต้องสร้างจิตสำนึก รณรงค์ให้มีการทำงานอย่างสุจริต ซึ่งได้สร้างกระแสโดยอาศัยทั้งสื่อโฆษณา โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ และละครซีรีย์ ซึ่งหลังจากคนในประเทศได้ให้ความสำคัญตระหนักถึงการร่วมแก้ปัญหา ทำให้วันนี้ฮ่องกงถือว่าเป็นประเทศเกือบไม่มีคอร์รัปชั่นแล้ว

Reporter : วารีนา ปุญญาวัณน์   Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com