พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 สิงหาคม 2554 :: 09:08:42 am 72383

กฟภ. ประกาศทิศทาง พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศพันธะสัญญา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและสังคมไทย

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (19 ส.ค. 54) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่โรงแรมรอยัลคลิป บีชรีสร์อท พัทยา จ.ชลบุรี นายพงศกร ตันติวานิชชานนท์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัมมนาประจำปีและงานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล ครั้งที่ 27 ซึ่ง กฟภ. ได้แถลงแผนที่นำทาง (Roadmap) และบรรยายภาพพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid ในพื้นที่บริการของ กฟภ. ด้วยการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

นายพงศกร ตันติวานิชชานนท์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดเผยว่า หลังจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศพันธะสัญญาในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเมื่อวันที่ 10 มี.ค.54 ภายใน 15 ปี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงาน สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดที่กระจายอยู่ทั่วไป การใช้รถยนต์ไฟฟ้า และระบบบริหารการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้บริการกับผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านระบบมิเตอร์อัจริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ มีคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล ตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและสังคมไทยใน 3 ด้านคือ 1พลังงานที่สมาร์ท 2.ชีวิตที่สมาร์ท 3.สังคมที่สมาร์ท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาแผนที่นำทาง (Roadmap) การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะร่วมทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา บริษัทที่ปรึกษา หน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันและสมาคมวิชาชีพต่างๆ และบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศในอุตสาหกรรมพลังงาน ขนส่ง สื่อสาร และสารสนเทศ

Reporter : ธนทรัพย์   Photo : ธนทรัพย์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com