พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 สิงหาคม 2554 :: 16:08:26 pm 70912

การท่าเรือสัตหีบ มอบทุนการศึกษากว่า 5 แสนบาท

การท่าเรือสัตหีบ มอบทุนการศึกษากว่า 5 แสนบาท สนับสนุนการศึกษาบุตรข้าราชการ

สัตหีบ-วานนี้ ( 1 ส.ค.54 ) พลเรือตรี อดุงศักดิ์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษากว่า 5 แสนบาท ให้กับบุตรข้าราชการในสังกัด ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียน ณ กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ซึ่งในปีนี้ มีนักเรียนบุตรข้าราชการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 158 คน โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาล 17 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท ระดับประถมศึกษา 49 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 26 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาต้อนปลาย 24 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท ระดับอาชีวศึกษา 14 ทุน ๆ ละ 4,500 บาท และระดับอุดมศึกษา 28 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 530,000 บาท ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิรับทุน ล้วนเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี และมีความกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา

พลเรือตรี อดุงศักดิ์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ กล่าวว่า การศึกษา หรือความรู้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกคนควรมีประดับไว้เป็นความรู้ติดตัว เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงาน และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ต่างให้ความสำคัญและมีการมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานข้าราชการ และเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง อีกทางหนึ่ง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com