พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 สิงหาคม 2554 :: 11:08:29 am 71856

ชลหญิง จัดวันแม่ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนชลกันยานุกูล จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมายุ 79 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ชลบุรี-วานนี้(11 ส.ค. 54) นายเสวก พลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามลคล สมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมายุ 79 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล

เนื่องในวันมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นแม่ในดวงใจ ไทยทั้งชาติ 12 สิงหามหาราชินี โรงเรียนชลกันยานุกูล จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณแม่ ผู้ซึ่งมีบทบาทต่อสังคมและครอบครัว สมควรที่ลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณแม่ ด้วยความกตัญญูกตเวที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระแม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่มีบทบาทในการรอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นเยาวชนที่ดีในสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวที และประกอบพิธีการเชิดชูเกียรติต่อแม่ดีเด่น และให้แม่ภาคภูมิใจในความสำเร็จของการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในอนาคต


นายเสวก พลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล กล่าวว่า ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ที่เวียนมาอีกคำรบหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 79 พรรษา ชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างได้รวมพลังแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ผู้ให้กำเนิดและส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

ในการนี้ ทางโรงเรียนชลกันยานุกูล ได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 80 รูป พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีมอบเกียรติบัตร แม่ – ลูกดีเด่น โดยมีนางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในหัวข้อ เทิดพระคุณแม่ เช่น การจัดป้ายนิเทศ การแต่งคำประพันธ์ การอ่านร้อยแล้ว การอ่านทำนองเสนาะ การเขียนเรียงความ การสะกดคำ การร้องเพลงเทิดพระคุณแม่ การรณรงค์ทำความดีเพื่อแม่ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดพิธีกตัญชลีต่อแม่ การประดับตกแต่งประทีปโคมไฟ 12 สิงหา มหาราชินี ณ บริเวณโรงเรียน และร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติกับหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

harruhi