พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 สิงหาคม 2554 :: 19:08:09 pm 71252

ดันพัทยาเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมลงนามผลักดันเมืองพัทยาในเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ สมาชิก UNESCO นายกเชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาได้อย่างแน่นอน

พัทยา-วานนี้ (4 ส.ค. 54) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมผลักดันให้เมืองที่มีศักยภาพเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO (พัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์)โดยมี นายวัฒนา จัทรวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา นายสุรศักดิ์ สรรพิทักษ์เสรี และนาศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ 2 ผู้เชียวชาญด้านภาพยนต์ หน่วยงานสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาชิกสภาเมืองพัทยาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

 

ด้านนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การที่ผลักดันเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ เนื่องจากเมืองพัทยามีสถานที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีภูมิประเทศที่สวยงามเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก มีจุดบริการทางการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน สวยงามและเพียงพอ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบันเทิงอย่างสม่ำเสมอ และมีการใช้เมืองพัทยาเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางการสร้างภาพยนตร์ของประเทศและของภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นการต่อยอดด้านเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดผู้คนในวงการอุตสาหกรรมภาพยนต์เข้ามาร่วมลงทุ่น ถ่ายทำภาพยนต์ในประเทศไทย พร้อมกันนั้นยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยจะทำให้เกิดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 

สำหรับโครงการส่งเสริมผลักดันให้เมืองที่มีศักยภาพเป็นสมาชิกเครื่องข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ UNESCO มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทำงานที่นำไปสู่การต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในหลากหลายสาขา เพื่อสร้างชุมชนความคิดสร้างสรรค์ให้มีความหลากหลายมั่นคงและเพื่อเป็นเวทีความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติ ปัจจุบันมีเมืองเป็นสมาชิก จำนวน 27 เมือง โดยแบ่งตามความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม 7 สาขา คือ เมืองแห่งวรรณคดี เมืองแห่งภาพยนตร์ เมืองแห่งดนตรี เมืองแห่งศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เมืองแห่งการออกแบบ เมืองแห่งสื่อศิลปะ และเมืองแห่งอาหาร โดยเมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองที่มีศักยภาพเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO ในด้านเมืองแห่งภาพยนตร์ คือเมือง Bradford ประเทศอังกฤษ และเมือง Sydney ประเทศออเตรเลีย และในอนาคตเมืองพัทยาจะเป็นหนึ่งในเมืองแห่งภาพยนตร์

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวบันเทิง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com