พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 สิงหาคม 2554 :: 10:08:01 am 71819

ต่อสู้อากาศยานทัพเรือ สวนสนาม แสดงแสนยานุภาพ

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ จัดขบวนสวนสนามยานยนต์ 4 กองพัน สวนสนามแสดงถึงความองอาจ เข้มแข็ง และแสนยานุภาพกำลังรบ เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 21 แห่งการก่อตั้ง และแสดงความเคารพต่อผู้บัญชาการทหารเรือก่อนเกษียณอายุอาลาชีวิตราชการ

สัตหีบ-วานนี้ ( 10 ส.ค.54 ) พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีสวนสนามยานยนต์ของกำลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ลานสวนสนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ทหารทุกนายได้พร้อมใจออกมาแสดงแสนยานุภาพกำลังรบของหน่วยที่มีความเข็มแข็ง และสมรรถนะขีดความสามารถทั้งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และกำลังพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 21 แห่งการก่อตั้ง และเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่จะต้องอำลาชีวิตราชการ เกษียณอายุในเดือนตุลาคม 2554 โดยมี พลเรือตรี ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือให้การต้อนรับ

ซึ่งขบวนสวนสนามยานยนต์มี นาวาเอก ไพศาล มีศรี ผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่ 1 เป็นผู้บังคับกรมผสม นำทหาร 4 กองพัน กำลังพล จำนวน 553 นาย ยานพาหนะ จำนวน 126 คัน และอาวุธยุทโธปกรณ์ จำนวน 36 กระบอก โดยขบวนยานยนต์ 4 กองพัน ประกอบด้วย กองพันสวนสนามยานยนต์ที่ 1 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์จาก กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 โดยมีปืนต่อสู้อากาศยาน 37 มิลิเมตร แท่นคู่ จำนวน 12 แท่น และเครื่องควบคุมการยิงไดเร็คเตอร์ 5M1 จำนวน 4 ระบบ กองพันสวนสนามยานยนต์ที่ 2 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์จาก กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 โดยมีปืนต่อสู้อากาศยาน 40/70 มิลลิเมตร จำนวน 6 กระบอก พร้อมเครื่องควบคุมการยิงฟลายแคชเชอร์ 2 ระบบ ปืนต่อสู้อากาศยาน 40/60 มิลิเมตร จำนวน 6 กระบอก และอาวุธปล่อยนำวิถีแบบประทับบ่ายิงจำนวน 2 ระบบ กองพันสวนสนามยานยนต์ที่ 3 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์จาก กรมรักษาฝั่งที่ 1 ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกรมสนับสนุน โดยมีปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง 155 มิลลิเมตร จำนวน 6 กระบอก และปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีราบ 130 มิลิเมตร จำนวน 6 กระบอก รถหัวลากชานต่ำ จำนวน 2 คัน บรรทุกปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีราบ 130 มิลลิเมตร จำนวน 2 กระบอก และกองพันสวนสนามยานยนต์ที่ 4 เป็นพันสวนสนามวิ่งจัดกำลังพลจากศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

พลเรือตรี ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า เมื่อวันสถาปนาแห่งการก่อตั้งหน่วยได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 21 ประกอบกับในปีนี้ท่านผู้บัญชาการทหารเรือ จะต้องอำลาชีวิตราชการ จึงจัดให้มีการสวนสนามยานยนต์ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมรบ ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง การมีระเบียบวินัย บ่งบอกถึงขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ทางยุทธวิธีของหน่วย ที่จะสามารถกระทำได้ทุกเมื่อทุกเวลา หากมีผู้ใดลุกล้ำ หรือรุกรานอธิปไตยของชาติ ที่นำมาซึ่งความไม่สงบ ก็พร้อมที่จะปกป้องรักษาไว้ให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศ ถึงแม้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง จะเป็นหน่วยรบทางบกในการป้องกันพื้นที่ส่วนหลังของประเทศก็ตาม แต่ทหารทุกนายก็พร้อมที่จะร่วมกาย ร่วมใจ แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ ในการปกป้อง รักษาชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนทรัพยากรของชาติทั้งทางบก และทางทะเล ให้เกิดความสมดุล ด้วยความกล้า เกรียงไกร และพร้อมรบตลอดเวลา คงจะทำให้ผู้ที่คิดไม่ดี ประสงค์ร้ายต่อแผ่นดิน ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้เลิกคิด และเลิกล้มเจตนาร้ายไปให้หมด ทำให้ทหารเรือได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จึงมีขวัญ และกำลังใจ ในการต่อสู้กับอุปสรรค พร้อมที่จะร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และพลังปัญญา ในการพัฒนากองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นปราการด่านหน้าในการดูแลประชาชน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อไปอย่างมั่นคงและยาวนาน

และที่สำคัญในภารกิจสำคัญที่สำคัญนี้ ทหารหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้แสดงออกถึงความเข้มแข็ง องอาจ และแสดงความเคารพ ที่มีต่อผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าท่านจะต้องเกษียณอายุอำลาชีวิตรับราชการ ในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้ก็ตาม ทหารทุกนายก็จะยังเคารพ และพร้อมที่จะเป็นผู้ใต้บังคับชาที่ดี รักษาภารกิจและหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ไม่ว่าผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งก็ตาม

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com