พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 สิงหาคม 2554 :: 14:08:23 pm 71642

ทร. ปล่อยฉลาม เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

กองทัพเรือปล่อยฉลามลงทะเลเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเป็นการถวายความจงรักภักดีของ ข้าราชการกองทัพเรือ

สัตหีบ-วานนี้ (8 ส.ค.54) กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 6 “ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเป็นการถวายความจงรักภักดีของ ข้าราชการกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 800 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งเผยแพร่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกองทัพเรือ ต่อสาธารณชน โดยมี พลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นาวาเอกอาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บังคับการกรมพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าประกอบด้วย ข้าราชการ ทหารเรือ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนที่อยู่ ณ บริเวณอ่าวแสมสาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างพลังแห่งความสามัคคี ในการร่วมกันทำกิจกรรม”รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 6” เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และตระหนักในคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจที่จะรักษาและคืนความสมดุลสู่สภาพแวดล้อมทางทะเล ของอ่าวแสมสาร อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการและประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ประเทศชาติสืบต่อไป

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด เก็บขยะบริเวณสถานประกอบการสะพานปลา ร่วมปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการังจากท่อพีวีซี วิหารหลวงพ่อดำ ปลูกปะการังบนแท่นคอนกรีตบริเวณเกาะจาน ปล่อยปลาการ์ตูน ร่วมบริจาคเงินปล่อยหอยมือเสือและปลาฉลามคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีหน่วยงานกว่า 15 หน่วยงาน อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ และชมรมดำน้ำไดฟ์สปิริต รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจะทำให้เยาวชนและประชาชนในตำบลแสมสาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกิดจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ทำให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่งได้รับการฟื้นฟูและมีความสะอาดสวยงาม สร้างแหล่งท่องเทียวให้มีคุณภาพ และประการสำคัญ ก่อให้เกิดการประสานและความร่วมมือ ในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

นภัสกร ช่วยเจริญ