พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 สิงหาคม 2554 :: 15:08:35 pm 72026

นิทรรศการสัญจร GCT Gems & Jewelry Road Show

กระทรวงพาณิชย์ จัดโรด์โชว์ อัญมณี ลุยตลาดภาคตะวันออกยกระดับอัญมณีไทย พร้อมมอบใบรับรอง Buy with confidence เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย

พัทยา-วานนี้ (13 ส.ค. 54) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช คุณวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมด้วย นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมกันเปิดงานนิทรรศการสัญจร GCT Gems & Jewelry Road Show พลอยไทย สุดยอดอัญมณีโลก โดยมีดารานักแสดงชื่อดัง เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า และผู้ประกอบการอัญมณีเข้าร่วม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ด้านคุณวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์โดย สถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ร่วมับ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยร่วมกันจัดงานนิทรรศการสัญจร GCT Gems & Jewelry Road Show พลอยไทย สุดยอดอัญมณีโลกขึ้น เพื่อผลักดันให้มีการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของไทยตั้งแต่ต้นน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ อาทิ การแสวงหาวัตถุดิบ ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของผู้ประกอบการทั้งหลาย และความไม่มั่นใจในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยนำประเด็นปัญหาต่างๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมาตกผลึกและแก้ไขอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วน

งานนิทรรศการสัญจร GCT Gems & Jewelry Road Show พลอยไทย สุดยอดอัญมณีโลก ที่พัทยานี้ เป็นการจัดครั้งสุดท้าย ซึ่งในงานเดียวกันยังมีการมอบใบรับรองมาตรฐานร้านค้าและตราสัญลักษณ์ภายใต้โครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with confidence) (BWC) ด้วยซึ่งล้วนแล้วเป็นผู้ประกอบการที่ได้ประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยความซื่อสัตย์และมีความเป็นธรรมต่อลูกค้าและเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนด จึงมีความสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับใบรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ ซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with confidence) (BWC) นี้ จากคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งในปี 2554 นี้โครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with confidence) (BWC) ได้มอบใบรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ไปแล้วรวม 194 ราย โดยมรเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยต่อผู้ซื้อชาวไทยและชาวตางประเทศพร้อมกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นธรรมและเสริมสร้างชื่อเสียงของประเทศไทย โดยคัดเลือกบริษัท ห้างร้านอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมาตรฐานเข้าร่วมโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์แสดงการการันตีต่อผู้ซื้อ เป็นปัจจัยที่ดีในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ร่วมขับเคลื่อนอย่างครบวงจร

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com