พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 สิงหาคม 2554 :: 16:08:53 pm 70904

ประชุมเวิร์คช็อปมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับอาเซียน

มูลนิธิใบไม้เขียว (Green Leaf Foundation ) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเวิร์คช็อปมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับอาเซียน “WORKSHOP ON ASEAN GREEN HOTEL STANDARD

พัทยา-วานนี้ (1 ส.ค. 54) มูลนิธิใบไม้เขียว (Green Leaf Foundation ) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเวิร์คช็อปมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับอาเซียน “WORKSHOP ON ASEAN GREEN HOTEL STANDARD” โดยได้รับเกียรติจาก ธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยผู้ร่วมเข้าประชุมเป็นตัวแทนหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม จาก 9 ประเทศ กว่า 40 ท่าน ประกอบด้วยประเทศ บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า สปป.ลาว และไทย โดยจุดประสงค์ของการจัดประชุมเวิร์คช็อปในครั้งนี้เพื่อ อภิปรายเกี่ยวกับร่างของมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับอาเซียน พัฒนาการยกระดับมาตรฐาน-รางวัล การเสริมสร้างศักยภาพในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิใบไม้เขียวในการกระตุ้นให้โรงแรมเข้าร่วมโครงการ โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Environmentally Friendly Hotel และการหารือแนวแนวทางการเป็นโรงแรมสีเขียวระดับอาเซียน ณ ห้อง นภาลัย ซี โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา นำโดยคุณชัชวาล ศุภชยานนท์ ผู้จัดการทั่วไป และรองประธานมูลนิธิใบไม้เขียว พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร และพนักงานจัดแสดงนิทรรศการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “Dusit Go for Green Exhibition” ซึ่งได้รับการประสานจากมูลนิธิใบไม้เขียว (Green Leaf Foundation ) โดยทางโรงแรมได้กำหนด จัดแสดงนิทรรศการสิ่งแวดล้อม Dusit Go for Green Exhibition ครั้งที่ 2 โดยแบ่งออกเป็น 5 บูธ ซึ่งนำเสนอในส่วนของ คณะกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของทางโรงแรมการสื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมการมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้สารเคมี การจัดการขยะที่เหมาะสม การส่งสุขภาพและการต่อต้านบุหรี่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลงานจากการรวบรวมระดมความคิดริเริ่มจากพนักงานแต่ละภาคส่วน ในการนำเสนอไอเดียของการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา เพื่อให้ตัวแทนจาก 9 ประเทศ กว่า 40 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินการธุรกิจควบคู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของทางโรงแรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com