พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 สิงหาคม 2554 :: 12:08:53 pm 71428

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานแจกันดอกไม้

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานแจกันดอกไม้ อวยพรผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ และเหล่าข้าราชการ เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 38 แห่งการก่อตั้งหน่วย

สัตหีบ-วันนี้ (6 ส.ค. 54) พลเรือตรี อดุงศักดิ์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมข้าราชการได้ประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะต่อดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เสด็จเตี่ย เนื่องวันสถาปนาครบรอบปีที่ 38 และได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสัตหีบ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ข้าราชการ และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการในสังกัด ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยวันนี้ นางสมถวิล ยังอยู่ ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้อันเชิญแจกันดอกไม้มาประทานให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา และได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เดินทางนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี และเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธี

สำหรับ การท่าเรือสัตหีบ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2509 เพื่อประโยชน์ทางการทหารของสหรัฐฯ ซึ่งต่อมาท่าเรือแห่งนี้ได้โอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลไทย เมื่อปี พ.ศ. 2515 และในปี พ.ศ. 2516 บริษัทหลุยส์เบอร์เจอรรายงานต่อกระทรวงคมนาคมว่า การลงทุนเพื่อพัฒนาท่าเรือสัตหีบให้เป็นท่าเรือพาณิชย์นั้นเหมาะสมกว่าการลงทุนก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ที่แหลมฉบัง อย่างไรก็ดี กระทรวง

คมนาคมก็มีความเห็นว่า การพัฒนาท่าเรือสัตหีบ ให้เป็นท่าเรือพาณิชย์จะประสบปัญหาเรื่องความคล่องตัวในการดำเนินงานท่าเรือ ตลอดจนการลงทุน และการขยายท่าเรือในอนาคต คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เห็นชอบในหลักการให้สร้างท่าเรือทะเล เพื่อการพาณิชย์ที่แหลมฉบัง แต่หลังจากนั้น เนื่องจากประเทศไทยประสบกับภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ รัฐบาลยังไม่สามารถจัดสรรเงินทุนเพื่อการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังให้ทันกับความต้องการของปริมาณสินค้าที่มีมากจนคับคั่ง จึงได้มีมติใหม่ให้พัฒนาท่าเรือสัตหีบเป็นท่าเรือพาณิชย์

ก่อน โดยเตรียมดำเนินงานเพื่อการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังไว้ด้วย สำหรับการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้หน่วยงานท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ มีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับท่าเรือกรุงเทพ โดยมีคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประทศไทย เป็นผู้กำหนดนโยบายควบคุมการดำเนินกิจการ และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจที่กองทัพเรือ อนุมัติให้ดำเนินงานด้านพาณิชย์นาวี ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ ก่อนจะมีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 พ.ค.35 หลังกองทัพเรือ ได้รับมอบท่าเรือคืนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com