พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 สิงหาคม 2554 :: 10:08:44 am 72806

ศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ททท. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผู้ด้อยโอกาส ณ สนามกีฬาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง

ชลบุรี-เมื่อเร็วๆ นี้(29 ส.ค. 54) ศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จัดโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ณ สนามกีฬาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นการจัดสวัสดิการทางสังคมของคนไทย มุ่งให้บริหารเพื่อพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้โอกาสในการเข้ารับบริหารสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี สร้างเสริมความสมานสามัคคี

นายสุรินทร์ ทรงสระแก้ว นายอำเภอบ้านบึง กล่าวว่า การจัดโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ในวันนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมสวัสดิการทางสังคมของไทยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ดำเนินการจัดโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้วยโอกาส จึงได้ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดกิจนันทนาการได้มีโอกาสเข้าถึงสังคมของลุ่มบุคคลพิเศษ เป็นการบำบัดและฟื้นฟูกลุ่มบุคคลพิเศษทุกประเภทให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาทางสังคม ต่อบุคคลพิเศษและผู้ด้วยโอกาสทางสังคมต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการแข่งขันกีฬาโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีชมพู และสีฟ้า ประกอบด้วย ฟุตบอล 9 คน เซปักตะกร้อ เปตอง ซักเย่อ วิ่งเปี้ยว วิ่งสามขา วิ่งกระสอบเดี่ยว วิ่งผลัดกระสอบ เดินตะขาบ และการประกวดกองเชียร์

นายสุรัตน์ชัย ศิลาภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทยถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบัน แต่ในสังคมแห่งความเป็นจริงยังมีคนอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสทางสังคมและสมควรได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งจะต้องเติบโตเป็นกำบัวที่สำคัญจองชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้นการให้โอกาสในการเข้ารับบริการสวัสดิการสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย การจัดโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้วยโอกาส ถือเป็นกิจกรรมที่ดียิ่งในการเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายได้เจข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสุข ความสดชื่น และสามารถนิกิจกรรมนันทนาการมาใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสารรถอยู่สังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com