พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 สิงหาคม 2554 :: 11:08:25 am 72223

เปิดโครงการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปี54

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การเขียนแผนการสอนเน้นสมรรถนะและประเมินตามสภาพจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพครู อาจารย์ เพิ่มมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา

ศรีราชา-วานนี้(18 ส.ค. 54)ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคลากรงานทาง กรมทางหลวง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางเฉลา เจริญสันติสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาประจำปี 2554 โดยมีนางพัชนี สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา คอยให้การต้อนรับ

โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การเขียนแผนการสอนเน้นสมรรถนะและประเมินตามสภาพจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตร และการเขียนแผนการสอน รวมถึงการประเมินตามสภาพจริงและการสร้างข้อสอบตามมาตรฐาน เพื่อให้ครู อาจารย์สามารถพัฒนาตนเองในด้านมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์เข้ารับการอบรม โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเป็นแกนนำประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณะครูอาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนาสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทบาลอ้อมน้อย และโรงเรียนบูรพาอุบล สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 49 คน

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com