พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 สิงหาคม 2554 :: 09:08:42 am 72360

ไออาร์พีซี คืนกำไร! เปิดศูนย์เครื่องกลหนัก ช่วยชาวบ้าน

ไออาร์พีซี ระยอง ร่วมภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุ่มเงินกว่า 50 ล้านบาท เปิดศูนย์เครื่องกลหนักเคลื่อนที่เร็ว มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ลุยทั่วถิ่นบรรเทาสาธารณภัย น้ำท่วม ภัยแล้ง ซ่อมถนน ขุดล่องระบายน้ำ ลอกคูคลอง

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสถานการณ์การความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สิน การเยียวยา ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน จะอาศัยเพียงหน่วยงานภาครัฐเพียงหน้าเดียวคงไม่ได้ ทุกภาคส่วนต้องระดมสรรพกำลัง และนำอุปกรณ์ที่มีอยู่เข้ามาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และเวลาที่มีขีดจำกัด

ระยอง-วานนี้(20 ส.ค. 54) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ระยอง จึงได้มีความคิดริเริ่มเป็นแห่งแรก โดยการนำเครื่องจักรกลหนัก จำนวนมาก ออกมาเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการพัฒนา ช่วยเหลือชุมชน ในกรณีเร่งด่วน กรณีอ่างเก็บน้ำแตก น้ำท่วม ภัยแล้ง ขุดลอกคูคลองเมื่อน้ำท่วม หรือเกิดภัยแล้ง ซ่อมแซมถนนสายย่อยในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด จึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์เครื่องจักรกลหนักเคลื่อนที่เร็ว”เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในการประสานการปฎิบัติร่วมกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ห่วงใย แบ่งปัน ใส่ใจ ต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดระยอง และใกล้เคียง นี่เป็นเสี้ยวหนึ่งของวลีที่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)และประธานคณะกรรมการนักธุรกิจไทยเพื่อสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อหน้า ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และนายปิยะ ปิตุเตชะ รักษาการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมทั้งสักขีพยานจากภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ที่มาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้จำนวนมาก

นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รก.)บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางผู้บริหารทุกระดับชั้นของ บริษัทฯ มีนโยบาย และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตควบคู่ไปกับ การดูแลสังคม ชุมชน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปพร้อม ๆ กันกับชุมชน สังคม ระยะเวลาที่ผ่านมานานกว่า 3 ปี ทางบริษัทฯไม่ได้ทอดทิ้งหรือละเลยต่อท้องถิ่นแต่อย่างใด ได้ใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ กำลังคน เครื่องมือ เครื่องกลหนัก เข้าช่วยเหลือ ดูแล ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา องค์ประกอบพื้นฐานให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ว ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ซ่อมสร้างเส้นทางสัญจรให้กับชุมชน ซึ่งได้มีเสียงการตอบรับจากประชาชนอย่างดีเยี่ยม ถือเป็นกำลังใจสูงสุดที่ได้รับ ทำให้ตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัท ฯ จะต้องเดินควบคู่ไปกับชุมชน อีกทั้งในปัจจุบันปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติ กำลังทวีคูณความรุนแรงไปทั่วโลก โดยเฉพาะภายในจังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ก็ได้รับความเดือดร้อน อาทิเช่น น้ำป่าไหลหลากที่ตำบลป่ายุบใน อ.วังจันทร์ งานขุดลอกคลองระบายน้ำเทศบาลนครระยอง รวมถึงงานพัฒนาสาธารณูปโภคที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เช่นงานปรับพื้นที่ ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน งานขยายบ่อน้ำเพื่อทำการประปา ในหมู่บ้านเขตอำเภอเมือง อำเภอบ้านค่าย อำเภอวังจันทร์ และสถานที่อื่น ๆ อีกหลายแห่ง

ส่วนทางด้าน ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้ทำงานเพื่อประชาชน สังคม แบบปิดทองหลังพระมานานกว่า 3 ปี และเป็นการทำงานเฉพาะกิจที่ใช้มาตรฐาน ความรวดเร็ว เข้าถึงชุมชนชนิดเร่งด่วน นับแต่นี้ไปเพื่อให้เกิดการบูรณาการ และป้องกันไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการปฎิบัติงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดตั้งศูนย์เครื่องกลหนักอย่างเป็นทางการ เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย และการพัฒนา เป็นทัพหน้าในการลุยเข้าไปช่วยเหลือชุมชนอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง และเพื่อให้เกิดยั่งยืน จึงได้นำเครื่องกลหนักที่มีอยู่ ประกอบไปด้วย รถแบรคโฮ คอสั้น 2 คัน รถแบรคโฮ คอยาว 1 คัน รถ Loader 1 คัน รถไถ 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน รถ 10 ล้อ 4 คัน และรถ Trailer จำนวน 1 คัน และกำลังจัดหา จัดซื้อเครื่องกลหนักที่มีศักยภาพ และความพร้อมเพิ่ม เพื่อการปฎิบัติงานช่วยเหลือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อชุมชน และประชาชนอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com