พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 กันยายน 2554 :: 09:09:01 am 72907

ผลการเลือกตัว ผู้แทนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้นำคณะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีชุดแรก แนะนำให้หัวหน้าส่วนราชการ โดยให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา

ชลบุรี-เมื่อเร็วๆ นี้(30 ส.ค. 54) จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้นำคณะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีชุดแรก จำนวน 16 ท่านมาแนะนำให้หัวหน้าส่วนราชการรู้จักและรับทราบ

นายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 บทเฉพาะกาล กำหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก โดยให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ไปทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรกรรมในจังหวัดชลบุรี ไปสู่การพิจารณาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และรัฐบาลเพื่อเสนอเป็นนโยบายและแผนในการส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในจังหวัดชลบุรีต่อไป

ผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านได้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี จำนวน 16 คน โดยมีนายไพชยนต์ กังวลกิจ เป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี มีรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกาญจน์ มณีรัตน์โรจน์ และนายชุมพล บำรุงศิลป์ มีสมาชิกจำนวน 13 คน ได้แก่ นายประชา ทรัพย์พิพัฒนา นายอำนวย ตุ่มไทย นานสานนท์ พิริยอมร นายกำพล ตั้นวิเศษ นานทำนนท์ แซ่ลี้ นานเทียนชัย ไชยพานิช นานดิลก พวงภู่ นางบุญถึง วงษ์จันทร์ทอง นานสุเมธี ศิริพันธ์ นายอธิษฐ์ อมรินทร์ นายธนพงษ์ เจริญนาน นายสมมาศ สภาผล และนายดิเรก แซ่ฮ้อ

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com