พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 ตุลาคม 2554 :: 15:10:33 pm 74690

ข้อมูลจำเป็นเพื่อรับมือกับน้ำท่วม

ความเสียหายล่าสุด เสียชีวิต 269 ราย กระทบ 60 จังหวัด 592 อําเภอ 4,246 ตําบล ประชาชนเดือดร้อน 2,440,603 ครัวเรือน 8,248,994 คน ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 11 ต.ค. 54

รวมเว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ “ช่วยเหลือ-ติดตาม” น้ำท่วมที่สำคัญ
1. แผนที่แสดงจุดเกิดอุทกภัยบนทางหลวงทั่วประเทศ วันที่ 10 ตุลาคม พศ. 2554 (ขัอมูลอัพเดตทุกวัน เวลา 10.00 และ 19.00 น.)
http://maintenance.doh.go.th/test.html

2. ตรวจพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศ
http://flood.gistda.or.th/

3. ตรวจน้ำท่วมบนถนนใน กทม.
http://dds.bangkok.go.th/Floodmon/

4. รายงานสภาพการจราจร
http://traffic.longdo.com/

5. ตรวจวัดระดับน้ำในคลองหลัก
http://dds.bangkok.go.th/Canal/index.aspx

6. ติดตามข่าวสารน้ำท่วม
http://dds.bangkok.go.th/m/index.php

7.กรมทรัพยากรน้ำ
http://www.dwr.go.th/report

8.กรมทางหลวงชนบท
http://fms2.drr.go.th/
———————————————–
เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ:

– สำนักนายกรัฐมนตรี 1111
– สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย) 1784
– บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล ฟรี 1669
– ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1146
– ตำรวจทางหลวง สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1193
– การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690
– สายด่วน กฟภ. 1129
– ท่าอากาศยานไทย 02-535-1111
– ขอความช่วยเหลือ-พื้นที่น้ำท่วมกับไทยพีบีเอส 02-790-2111 หรือ sms มาที่ 4268822
– ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ 0-2243-6956
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลพบุรี 0-3641-4480-1 , 0-3641-1936
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิษณุโลก 0-5523-0537-8 , 0-5523-0394
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พระนครศรีอยุธยา 0-3533-5798 , 0-3533-5803การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พระนครศรีอยุธยา 035 – 241-612
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตาก 0-5551-5975
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สิงห์บุรี 0-3652-0041
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อ่างทอง 0-3564-0022
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครสวรรค์ 0-5625-6015
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นนทบุรี 0-2591-2471
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี 0-2581-7119-21
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิจิตร 0-5661-5932
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครนายก 0-3738-6209 , 0-3738-6484
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุพรรณบุรี 0-3553-6066-71
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สระบุรี 0-3621-2238
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุโขทัย 0-5561-2415
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี 0-5652-4461
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุตรดิตถ์ 0-5544-4132
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง 0-5426-5072-4
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ 0-5321-2626
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำพูน 0-5356-2963
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี 0-4531-2692 , 0-4531-3003
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย 0-4286-1579 , 0-4296-1581
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชัยนาท 0-5641-2083
– ผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม กทม ปริมณฑลและภาคกลาง ติดต่อ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 1 02-281-5443
– ศูนย์อุทกวิทยาที่1จังหวัดเชียงใหม่ 053-248925, 053-262683
– ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือประชาชน 053-202609
– ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันสัตว์อันตราย สวนสัตว์เชียงใหม่ แจ้งจับ 053-222-479 ( 24ชั่วโมง )
– สนง.ชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร 034-881175, 034-839037 ต่อ 11
– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน โทร. 054-741061
– ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองทัพไทยที่ ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โทร. 054-792433
– ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554 จ.น่าน ณ ศาลากลางจังหวัด โทร. 054-710-232
– สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 1784 รับแจ้งเหตุน้ำท่วม 24 ชั่วโมง
– สายด่วน กรมชลประทาน โทร 1460 หรือ 02 669 2560 (24 ชั่วโมงช่วงวิกฤติ)
– ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ กองทัพภาคที่ 4 โทร 075 -383405,075-383253
– แจ้งขอความช่วยเหลือและปัญหาน้ำท่วม ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไทยพีบีเอส โทร. 02-791-1113 หรือ 02-791-1385-7
– ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดเก่า จ.กระบี่โทร 0-7566-3183
– เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 199, 075-348-118, 075-342-880-3 ตลอด 24 ชม.
– สายด่วน กรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง
– ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356
– ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1146
– การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690
– บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 1490
– ตำรวจทางหลวง โทร. 1193 สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
– หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669 กู้ชีพฟรี 24 ชั่วโมง
– ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย นครศรีธรรมราช โทร. 075 358 440-4 รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง
– รพ. เทศบาลนครนครศรีฯ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรติดต่อได้ที่ 075356 438 หรือ 075 356 014 ตลอด 24 ชั่วโมง
– ม.วลัยลักษณ์ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษาโทร. 0 7567 4013 ต่อ 4013
– มูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีฯ พร้อมกู้ภัย โทร. 075 345 599
– มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ต้องการความช่วยเหลือ โทรแจ้ง 075 343 602
– ความถี่ 168.775MHz. ความถี่ 245 MHz. ช่อง 35 ตลอด 24 ชั่วโมง
– ท่าอากาศยานไทย 02 535 1111
– บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) 1771
– นกแอร์ (Nok Air) 1318, 02900 9955
– นกแอร์ นครศรีธรรมราช 075 369 325
– นกแอร์ สุราษฎร์ธานี 077 441 275-6
– แอร์เอเชีย 02 515 9999
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 075-763-337 หรือ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ใช้ทวิตเตอร์ สามารถติดตามสถานการณ์และดูคำร้องขอความช่วยเหลือ ผ่านบัญชีทวิตเตอร์ดังนี้:
@thaiflood – ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
@Rawangpai -สถานีโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ
@BKK_BEST – รับแจ้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ท่อตัน ฝาท่อชำรุด น้ำเน่าเสีย
@floodcenter- ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
@thaiflooding – ศูนย์ข่าวรายงานการแจ้งเตือนน้ำท่วมนาที ต่อนาทีโดยอาสาสมัคร-นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
@help_thaiflood-สร้างขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
@Asa_Thai – อาสาคนไทยช่วยน้ำท่วม
@PR_RID – กรมชลประทาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ โทร.022410965 สายด่วน 1460 สอบถามสถานการณ์น้ำ 026692560(24ชั่วโมงช่วงวิกฤติ)
@ndwc_Thai – ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
@Aormortor – องค์การนศ.ธรรมศาสตร์ (ทวิตเตอร์ประสานงานกลางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมธ.)
@bangkokgovernor – ทวิตเตอร์กทม.
@BKKFlood – ตามติดสถานการณ์กรุงเทพฯ และรอบนอก
@SiamArsa – อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย | เครือข่ายอาสาสมัครออนไลน์ | ตลาดนัดกิจกรรมอาสา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลช่วยเหลือ | แหล่งบริจาค | ประกาศรับอาสาสมัคร
@GCC_1111 – ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
@aunonline – Owner of Red Dane Milk @Samyarn Chula, Citizen Journalist

นอกจากนั้น ผู้สนใจยังสามารถติดตามผ่านช่องทางเฟซบุ๊คได้ดังนี้:

“เกษตรศาสตร์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

“อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย

“อาสาฯคนไทยช่วยน้ำท่วม”

“The Thai Red Cross Society”

“ThaiFlood ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

“น้ำขึ้น ให้รีบบอก”

จุดรับบริจาค

– จุดบริจาค มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ปทุมวัน โทร 0-2256-4583-4, 0-2256-4427-9, 0-2251 0385 http://www.princess-pa-foundation.or.th/index.html
– จุดบริจาค อาสาดุสิต 1 ที่ ธ.กรุงไทย สนง.ใหญ่ ฝั่งเพลินจิต สุขุมวิท ซ.2 9.00-22.00 น. รายละเอียด http://www.facebook.com/ArsaDusit
– จุดบริจาค อาสาไทยฯ (พรรคประชาธิปัตย์) www.facebook.com/AsaThai แผนที่ http://ow.ly/6Bzaj
– จุดบริจาค กลุ่ม PS-EMC (หน้า ร.ร.ดุสิต สีลม) 7 ก.ย.-30 ต.ค. 19:30-22:30 น.
– จุดบริจาค โรงแรมไนซ์พาเลซ (5 -15 ต.ค.) ซ. อินทามระ 1/1 ถ.สุทธิสาร อยู่ใกล้ BTS สะพานควาย www.nicepalace.comโทร 02-2700514-8 บริจาคของ น้ำดื่ม ถุงดำ อาหารแห้ง ยา เช่น ยาน้ำกัดเท้า แก้ไข้ แก้หวัด แก้ไอ ฯลฯ แพมเพิสผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย กระดาษชำระ
– จุดบริจาค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สอบถามโทร 3177, 3781-4 ,0-2329-8110
– จุดบริจาค ด่านทางด่วน “ทางด่วนร่วมใจภัยน้ำท่วม” ทุกด่าน (ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม)
– จุดบริจาค หอศิลปกรุงเทพ (แยกปทุมวัน) 1-31 ต.ค.
– จุดบริจาค 96.75MHz: สิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ฯลฯ สอบถาม 0-5581-7716-7
– จุดบริจาค ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขาทั่วประเทศ รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม
– จุดบริจาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับบริจาคเงิน และเครื่องอุปโภค-บริโภค ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ที่ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช สอบถามโทร. 0 2419 7646-56

Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com