พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 ตุลาคม 2554 :: 10:10:34 am 75435

ผู้ว่าฯ ชลบุรี พร้อมรับการอพยพผู้ประสบอุทกภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรียกหัวหน้าส่วนราชการประชุมด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการอพยพผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี-วานนี้ (24 ต.ค. 54) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสาถนการณ์ทุทกภัยอย่างรุนแรงขึ้นในประเทศไทย เป็นเหตุให้ประชาชนใดรับความเดือนร้อนเป็นจำนวนมาก ได้มีการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน เร่งรัดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดชลบุรีอาจได้รับมอบหมายให้เป็นจังหวัดรองรับการอพยพผู้ประสมสาธารณภัยในครั้งนี้ จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการอพยพผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆ เช่น การรักษาความสงบ อาหารเครื่องดื่ม การรักษาพยาบาล การขนส่งและการรวมพล เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ และสามารถดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายเห็นไปอย่างมีระบบสามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนอพยพในพื้นที่เสียงจากสาธารณภัย จัดหาสาถนที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพประชาชน จัดเตรียมเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางสำรองที่ไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติการทางทหาร จัดทำป้ายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเส้นทางอพยพไปสู่สถานที่ปลอดภัย จัดเตรียมสรรพกำลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหน่วยอพยพ จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฉาย พลุส่องสว่าง นกหวีด เสื้อชูชีพ เป็นต้น จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพจากสาธารณภัย และจัดทำคู่มือการอพยพจากสาธารณภัย ให้ประชาชนศึกษา

นอกจากนี้จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ทำหน้าที่อำนวยการ ควบคุม สนับสนุนการปฏิบัติของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ซึ่งทั้งหมดทุกระดับมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ทำหน้าที่ผู้บัญชาการและบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในการป้องกั้นและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com