พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 ตุลาคม 2554 :: 10:10:16 am 74517

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จเยี่ยม พอ.สว.ชลบุรี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี-เมื่อเร็วๆนี้ (8 ต.ค. 54) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎร ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ 9 บ้านโคก ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

นายวิชัย ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด คณะแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หน่วยแพทย์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ คณะกรรมการ อาสาสมัคร พอ.สว.คณะประจำจังหวัดชลบุรี และประชาชนจังหวัด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และแพทย์ในจังหวัดชลบุรีในการตรวจโรค คัดกรองผู้ป่วย การรักษาพยาบาล จัดยาและเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนประมาณ 1,000 คน มาจาก 11 หมู่บ้านในตำบลสระสี่เหลี่ยม ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ 9 นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎร และทรงรับฟังทุกสุขของราษฎร พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่ กรรมการ อนุกรรมการและอาสาสมัคร พื้นที่จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียน พระราชทานของเด็กเล่นและเสื้อผ้าแก่ผู้แทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เสด็จตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และราษฎร จังหวัดชลบุรี

สำหรับจังหวัดชลบุรี สมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 36 เมื่อปี พ.ศ.2515 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 39 ปี การดำเนินงานของ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยแพทย์ 74 คน ทันตแพทย์ 126 คน เภสัชกร 63 คน พยาบาลวิชาชีพ 283 คน อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ 691 คน และอาสาสมัครสายสนับสนุน 221 คน รวมทั้งสิ้น 1,592 คน

นอกจากนี้ พอ.สว. จังหวัดชลบุรี ได้รับพระราชทานยานพาหนะยา และเวชภัณฑ์ ตลอดทั้งค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงานในกิจกรรม พอ.สว. โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น สนองพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากจากโรคภัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล และด้วยพระบารมีของไต้ฝ่าพระบาท ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดชลบุรี ดำเนินการไปด้วยดี ปลอดภัยและบังเกิดประโยชน์ นำความปลื้มปิติสู่พสกนิกรโดยทั่วกัน ซึ่งต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com