พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 พฤศจิกายน 2554 :: 14:11:26 pm 76813

ชาวชลบุรี ยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคนใหม่

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวาระเรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายนักปกครองสูง จำนวน 34 ราย

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งใหม่ โดยให้ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชลบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดจันทบุรี และ ให้นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชลบุรี

และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาถึงที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในเวลา 17.30 น. ส่วนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ได้มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สส. นักการเมืองท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชน ได้มาอวยพรกันเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้มีชาวอุดรได้ร่วมตัวกันประมาณ 100 กว่าคน ได้เดินทางมาส่ง เพื่อเป็นกำลังใจอีกด้วย

 

สำหรับประวัตินายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2498 ได้สมรสกับ นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ด้านการศึกษาชั้นประถมศึกษาจบจากโรงเรียนเกษมวิทย์ จังหวัดชลบุรี ได้เรียนชขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนชลราษฎรบำรุง และศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในระดับชั้น ปวช.จากนั้นได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญตรี คณะรัฐศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญโท คณะรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้เข้ารับการฝึกอบรม อบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 31 อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 33 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 ส่วนการรับราชการเริ่มในปี พ.ศ.2522 เป็นปลัดอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นตำแหน่งแรก พอในปี พ.ศ. 2533 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอสีชัง จังหวัดชลบุรี ส่วนในปี พ.ศ.2535 ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จากนั้นในปี พ.ศ.2536 นายอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ.2536 มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง ในปี พ.ศ.2544 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ในปี พ.ศ.2545 ปลัดจังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ.2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในปี พ.ศ.2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ.2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และในปี พ.ศ. 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เริ่มงานวันแรก

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิในจังหวัดชลบุรี

 

โดยเริ่มที่ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ จากนั้นได้เดินทางมากราบสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัฐกาลที่ 5 จากนั้นเดินทางกราบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ระหว่างที่กราบสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วได้ทักท้ายประชาชนที่อยู่บริเวณนั้น ซึ่งประชาชนบริเวณนั้นส่วนใหญ่รู้จักผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นอย่างดี

จากนั้นได้เดินทางมากราบสักการศาลพระเจ้าตากสินที่วัดใหญ่อินทราราม และวัดสวนตาล จากนั้นได้เดินทางเข้าศาลากลางเข้าสักการะศาลพระพรม ได้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ และเข้าห้องเจริญธรรมเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com