พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 พฤศจิกายน 2554 :: 14:11:28 pm 76059

ผนึกกำลังทำ! EM ball 1 ล้านลูก แก้ปัญหาน้ำ

กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผนึกกำลัง ทำก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) 1 ล้านก้อน ส่งแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย อย่างถูกวิธี

สัตหีบ-วันนี้ (8 พ.ย. 54) รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายคมสัน เข็มเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี นางกิ่งทอง ชุ้นสามพราน ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นาวาเอก สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ และ นาวาเอก ภาสวร เลขสุนทรากร รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ได้ร่วมกันทำข้อตกลง(MOU)ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมทำก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร อีกทั้งพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 1,000,000 ลูก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครับ 84 พรรษา

นายคมสัน เข็มเพชร ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มีปัญหาเรื่องการใช้ก้อน EM อย่างมากจนเป็นกระแสการต่อต้าน ก็เพราะไม่ได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตามขั้นตอน และกระบวนการผลิต จึงก่อให้เกิดเป็นผลทางลบกับน้ำ กลายเป็นขยะ หรือสิ่งปฎิกูลที่ไปถาโถมให้สภาพน้ำเน่าเสียหนักกว่าเดิม แต่กรณีที่ทางด้าน กองทัพเรือ และหน่วยงานได้ร่วมกันจัดทำก้อนจุลินทรีย์ หรือ ก้อน EM Ball จำนวน 1 ล้านลูก ครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามวิธี ขึ้นตอนทุกประการ มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาสอนการทำ การผสมที่มีความเข้มข้น การปั้นก้อน ทิ้งไว้ประมาณ 10- 14 วัน เพื่อให้มีการประกอบต่าง ๆ ทำปฎิกิริยากันจนเกิดเป็น EM Ball ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง แล้วนำไปบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำท่วมขัง แต่ไม่ใช้ในแม่น้ำ ลำคลองที่มีการเคลื่อนไหวของน้ำ และไม่น่าจะลึกเกินกว่า 1.5 เมตร ตามเป้าประสงค์ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ด้าน พลเรือเอก ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2554 เป็นปีที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ เพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศล นับเป็นโอกาสอันดี และเหมาะสมอย่างมาก ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน กับกองทัพเรือ บำเพ็ญประโยชน์แบบจิตอาสาในช่วงที่่ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยที่รุนแรง ด้วยการใช้ศักยภาพของหน่วยงานของตัวเองมาร่วมกันทำก้อนจุลินทรีย์ โดยไม่ได้รบกวนงบประมาณของรัฐบาล เพื่อส่งช่วยเหลือพื้นที่ต่าง ๆที่มีน้ำท่วมขังนาน ๆ จนเกิดนำเสีย เน่าเหม็น ผลที่ได้รับก็คือจะทำให้สภาพน้ำที่เน่าเสียอยู่ในหลายพื้นที่ขณะนี้ ถูกบำบัดให้สะอาด ไม่เน่าเหม็น ไม่เป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโชค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

และกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้มีหน่วยงานที่ทราบส่งกำลังพลมาช่วยกันผสมดิน และปั้นลูก EM Ball โดยเฉพาะกำลังพลของ กองเรือยุทธการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน หน่วยงานภาคเอกชนที่มีจิตอาสามาช่วยกันทำก้อนจำนวนมาก คาดว่าจะครบ 1 ล้าน ลูกเร็ว ๆ นี้ แน่นอน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com