พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 พฤศจิกายน 2554 :: 11:11:36 am 75876

“อมตะนคร” รับแรงงานเพิ่ม 3 หมื่น ช่วยน้ำท่วม

นิคมอมตะนคร ช่วยเหลือแรงงานที่ไม่มีงานทำจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ถูกน้ำท่วม รับแรงงานเพิ่มประมาณ 2 หมื่น 3 หมื่นคน ขยายกำลังการผลิตของโรงงานเดิม อีกทั้งจัดสถานทีจอดรถกว่า 6,000 คันพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ชลบุรี-วานนี้(2 พ.ย. 54) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ออกตรวจเยี่ยมนิคมอมตะนคร เพื่อดูสถานทีจอด และรองรับแรงงาน 2 หมื่น หรือ 3 หมื่นคน ณ นิคมอมตะนคร โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะคอปอร์เรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะคอปอร์เรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมากในพื้นที่ ภาคกลาง เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ไม่มีงานทำและเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชน นิคมอมตะนครจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง พร้อมรับแรงงานเพิ่มเติมอีกประมาณ 2 หมื่น 3 หมื่นคน และยังรองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงงานเดิมและนักลงทุนที่เจ้าไปขยายโรงงานใหม่ ซึ่งมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ 80 โรง

 

ในการนี้นิคมอมตะนคร ยังได้จัดทำแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องจากนิคมอมตะนครอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร การสัญจรไปมาสะดวก จึงได้จัดสถานทีจอดรถกว่า 6,000 คันพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง จัดสถานที่บรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดต่างๆ และยังจัดอาหารให้กับผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นประจำทุกวันอีกด้วย

ด้านนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนมาด้วยดีตลอด โดยเฉพาะนิคมอมตะนคร เนื่องอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร จากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ได้สงผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมในเวลานี้ ซึ่งคาดว่าหน้าจะเปิดกำลังการผลิตได้ประมาณเดือน เมษายน 2555 แต่ยังเชื่อว่านักลงทุนชาวต่างชาติ ยังเดินทางมาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออก ซึ่งศักยภาพสูง จังหวัดชลบุรี ได้รับความหน้าเชื่อถือจากชาวต่างชาติมาก มีการลงทุนสูง ซึ่งจะเห็นได้ว่านิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามา เช่น นิคมอมตะนคร ขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ไปเฟส 2 แต่ก็เต็มหมดแล้ว จังหวัดชลบุรี จึงมีการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคไม่วาจะเป็น น้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวอีกว่า นิคมอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้นน้ำ ระดับกลางน้ำ และระดับปลายน้ำ โรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งหมายถึงการผลิตชิ้นส่วนเพื่อนำไปประกอบกับตัวเครื่อง จึงไม่ค่อยมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com