พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 กุมภาพันธ์ 2555 :: 10:02:16 am 79318

มหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่3

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานมหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู่ภัยน้ำท่วม ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ชลบุรี-เมื่อเร็ว ๆ นี้ (8 ก.พ. 55) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานกระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ในงานมหากรรมพาณิชย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู่ภัยน้ำท่วม ให้กับชาวจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับ

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรี จัดงานมหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู่ภัยน้ำท่วม ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่วนการจัดงานมหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู่ภัยน้ำท่วม ได้จัดมาแล้ว 2 โดยจัดที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดขอนแก่น ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และสินค้าประเภทสร้างสรรค์ เช่น ศิลปิน นักเขียน จิตรกร เป็นต้น และเกษตรกร เพื่อให้สามารถบรรเทาความเสียหายและก่อให้เกิดรายได้ในช่วงที่เกิดปัญหาอุทกภัย ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ประสบอุทกภัยให้สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้ในราคาที่เป็นธรรม และเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ส่วนกิจกรรมประกอบด้วย สินค้าธงฟ้า สินค้า OTOP&SMEs สินค้าส่งออก สินค้าแฟรนไซส์และ SMEs สินค้าหัตถกรรม สินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร และสินค้าทางวัฒนธรรม รวมแล้วประมาณ 400 กว่าบูธ ซึ่งประกอบด้วย สินค้า OTOP สินค้าแฟรนไซส์ สินค้าธงฟ้า สินค้าหัตถกรรม สินค้าทางวัฒนธรรม ได้แก่ ภาพวาด ภาพเขียน และสินค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม สิ่งของตกแต่งบ้าน สินค้าประเภทเศรษฐกิจ สร้างจากศิลปิน นักเขียน และจิตรกร นอกจากนี้ยังมีสินค้าส่งออก ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรอีกด้วย

นางสุกมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งานมหากรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู่ภัยน้ำท่วม เป็นงานช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะผู้ส่งออกผู้ประกอบการประเภทธุรกิจ SMEs และ OTOP เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นการลดภาระ ค่าครองชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั่งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ประสบอุทกภัยให้สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทีจำเป็นในราคาที่เป็นธรรม และต่ำกว่าราคาท้องตลาด รวมถึงเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย ให้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดงานมหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com