พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 มิถุนายน 2555 :: 11:06:40 am 83731

ตรวจฟันเด็กพิเศษ บ้านครูบุญชู

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม รพ.กรุงเทพพัทยา ร่วมกับสมาคม YWCA กรุงเทพ– ศูนย์พัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้กับเด็กพิเศษในโครงการ “ช่วยเหลือเด็กพิเศษ” เพื่อให้เด็กพิเศษได้มีความรู้เพิ่มในเรื่องของสุขอนามัย สุขภาพช่องปากและฟัน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ บ้านครูบุญชู อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม รพ.กรุงเทพพัทยา ร่วมกับสมาคม YWCA กรุงเทพ – ศูนย์พัทยา ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟันให้กับเด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กพิเศษได้มีความรู้ในเรื่องของสุขอนามัย สุขภาพช่องปากและฟัน โดยมี ทันตแพทย์ทัศนีย์ เลิศอุตสาหกูล และทันตแพทย์สมดุลย์ หมั่นเพียรการ ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

รพ.กรุงเทพพัทยา ได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพฟันให้กับเด็กๆ พร้อมมอบตู้ยาสามัญประจำบ้านยาและเวชภัณฑ์ให้แก่เด็กพิเศษ โดยมีครูบุญชู ม่วงไหมทอง ประธานชมรมครูผู้ปกครองเด็กพิเศษ เป็นผู้รับมอบ

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ต้องการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเด็กๆ ด้อยโอกาส ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นศูนย์ทันตกรรมฯ ที่มีความสะอาด พร้อมด้วยทันตแพทย์ เทคโนโลยีการรักษาทางทันตกรรมที่ทันสมัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร.1719

Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com