พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 มิถุนายน 2555 :: 14:06:03 pm 82923

ทหารต่อสู้อากาศยาน ศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ทหารต่อสู้อากาศยาน ศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินวิถีชีวิตตามรอยเท้าพ่อหลวง พร้อมนำไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

สัตหีบ-เมื่อเร็ว ๆ นี้ (2 มิ.ย. 55) นาวาเอกสุชา เคี่ยมทองคำ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานการบรรยาย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการฟื้นฟูท้องทะเลไทย ให้กับข้าราชการ และครอบครัวในสังกัด ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางปฏิบัติ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

สำหรับการบรรยาย แบ่งเป็น 5 หัวข้อ ประกอบด้วย เศรษฐกิจพอเพียง การฟื้นฟูท้องทะเลไทย การบริหารจัดการขยะ การตลาดเกษตรอินทรีย์พอเพียง และโครงการหนึ่งบ้าน หนึ่งแปลงผัก เป็นการจัดบรรยายเพื่อให้กำลังพล และครอบครัวของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และหน่วยงานใกล้เคียง โดยให้การเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้านความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริชีแนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี ที่พระองค์ท่านได้ทรงเน้นย้ำให้ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้พ้นจากความเดือดร้อน ทั้งยังช่วยให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง แลยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงแห่งการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง โดยชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนเองของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศอีกด้วย

 

นาวาเอกสุชา เคี่ยมทองคำ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า การจัดการบรรยาย ได้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนการดำเนินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยหวังว่าข้าราชการของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และครอบครัว จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com