พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 มิถุนายน 2555 :: 10:06:15 am 83575

ท.ร. มอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการ จบหลักสูตรฝึกอาชีพ

กองทัพเรือ ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กำลังพลประจำเรือพาณิชย์ กับหลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ พร้อมมอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการรุ่นที่ 3 / 55 จบหลักสูตรฝึกอาชีพ

สัตหีบ-เื่มื่อเร็ว ๆ นี้ (15 มิ.ย. 55) พลเรือเอก ธรรมนูญ สุขวัฒนา ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กำลังพลประจำเรือพาณิชย์ กับหลักสูตรอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ รุ่นที่ 3ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมี พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี สมชาย นิลพิบูลย์ พร้อมด้วย พลเรือตรีปัญญา เล็กบัว รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพฯ พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ผู้แทน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย ร่วมเป็นเกียรติมอบประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ให้กับพลทหาร จำนวน 95 นาย ที่ผ่านการฝึกอบรม

 

พลเรือเอก ธรรมนูญ สุขวัฒนา ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ได้ดำเนินโครงการตามนโยบายของกองทัพเรือ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรประจำเรือพาณิชย์ ระหว่างกองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมเจ้าของเรือไทย รวมถึง ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม กับกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม ในการพัฒนาอาชีพให้กับทหารกองประจำการของกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้กำลังพลได้มีความรู้ ทักษะฝีมือ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ สร้างโอกาสการมีงานทำที่ได้มาตรฐานเพื่อไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้ว คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดวงรอบการฝึกอบรมอาชีพที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 4 รุ่น 6 หลักสูตรสาขาวิชาชีพ ได้แก่ หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ รวม 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 47 นาย ผ่านการฝึกอบรม 47 นาย และหลักสูตรอาชีพช่างสาขาต่าง ๆ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และการควบคุมรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัยและถูกวิธี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 48 นาย ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 48 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 95 นาย ผ่านการฝึกอบรม 95 นาย

ซึ่งทหารเหล่านี้ ได้รับรางวัลชีวิตที่มีโอกาสเข้ามารับใช้ประเทศชาติในกองทัพเรือ ล้วนผ่านการฝึกฝนในด้านยุทธวิธี และด้านการทหาร อันเป็นหน้าที่หลักของทหาร นอกจากนี้ สิ่งที่ทหารทุกนายได้ติดตัวกลับไปไม่ใช่ความมีระเบียบวินัยแต่เพียงอย่างเดียว กองทัพเรือ ยังได้ตระหนักถึงการดำรงชีวิตหลังปลดประจำการ ที่มิอาจขาดได้ คือ การประกอบอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัว อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต ดังนั้น ทหารทุกนายที่จะถึงวาระต้องอำลาชีวิตการเป็นทหารออกไปนั้น กองทัพเรือ จึงได้มีการฝึกฝนอาชีพในสาชาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้จุนเจือตนเอง และคนในครอบครัว อันเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com