พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 มิถุนายน 2555 :: 15:06:06 pm 83981

รายการต่ำสิบ พาทัวร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นรัก

รายการต่ำสิบ วาไรตี้เกมโชว์ดีๆ ที่ฝึกพัฒนาการของน้องๆ ที่มีอายุต่ำกว่าสิบขวบ นำทีมโดย พี่ดีเจพล่ากุ้ง พาทัวร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นรัก จ.ชลบุรี เตรียมพบกับ ความน่ารักสดใสของเด็กๆ พร้อมติดตามชมภาพความสนุกสนานได้ทางรายการต่ำสิบ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30 น. ทางช่อง 7 แล้วพบกันนะคะ

โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นรัก เริ่มต้นจากความสำเร็จและประสบการณ์จากสถานรับเลี้ยงเด็กคิดดี้โฮมเนอสเซอรี (Kiddyhome Nursery) ทำให้ตัดสินใจเปิดโรงเรียนอนุบาลบ้านต้นรักขึ้นในปีการศึกษา 2553 โดยเน้นวิธีและแนวการสอนในการผสมผสานนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมเหมาะสมกับวัย มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก ในการเผชิญโลกกว้าง สอดแทรกกิจกรรมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ควบคู่กับการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย มีคุณลักษณะเป็นไทยและทักษะความสามารถที่เป็นสากล ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ปลอดภัย อิสระ และสร้างความเชื่อมั่น เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชม

 

โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาขนาดใหญ่โดยคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัยสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปรับอากาศ มี สวน/แปลงเกษตร สนามหญ้า สระว่ายน้ำ บ่อทราย สนามเด็กเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้ง พร้อมสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

โรงเรียนจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ เข้ากับ นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เช่น Montessori, Project App., Whole Language โดยเน้นการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมเสริมพื้นฐานทางวิชาการควบคู่กันไปกับการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมาย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มุ่งพัฒนาเด็กแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กไปสู่การเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นรัก
53/38 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร : ครูจูน 086-6278906, 087-4834472
เว็บไซต์ : www.baantonrak.com
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/baantonrak

Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com