พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 มิถุนายน 2555 :: 10:06:37 am 83570

ร่วมสร้างระยองเมืองสีเขียว ปอดแห่งใหม่ให้ชุมชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วม กลุ่ม ปตท. ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ประชาชน ปลูกต้นไม้ 3,500 ต้น โดยสำนักนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง มอบพื้นที่ 17 ไร่ ให้จังหวัดระยองดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ระยองเมืองสีเขียว" กลุ่ม ปตท. เจ้าภาพร่วมภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ประชาชน ปลูกต้น ต้นประดู่ ต้นยางนา และต้นพยุง 3,500 ต้น คืนสีเขียวสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ระยอง-เมื่อเร็วๆ นี้ (15 มิ.ย. 55) นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นายจักรชัย บาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดปลูกต้นประดู่ ยางนา และพยุง เพิ่มเติมให้ครบ 3,500 ต้น ตาม”โครงการระยองเมืองสีเชียว” ในพื้นที่ชุมชนมาบชะลูด ต.ห้วยโปร่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่จังหวัดระยอง ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ร่วมกันปลูกจำนวนมาก

นายจักรชัย บาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด กล่าวว่า กลุ่ม ปตท.ในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความสมดุล และที่สำคัญภาคธุรกิจต้องอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัย ยั่งยืน จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการระยองเมืองสีเขียวมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อปลูกต้นประดู่ ยางนา และพยุง ให้ครบ 3,500 ต้น เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เกิดความร่มรื่น ร่มเย็น และเป็นปอดแห่งใหม่ให้กับชุมชนมาบชะลูดและใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือ ความรักและสามัคคีระหว่างชุมชน กับภาคธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเมืองอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่สีเขียวเหือดหายไปอย่างมาก การที่จะให้ภาคธุรกิจ โรงงาน อยู่ร่วมกับชุมได้อย่างดีเยี่ยม จะต้องดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ถือว่าเป็นการสร้างปอดแห่งใหม่ให้ชุมชนได้เกิดพื้นที่สีเขียว ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท.ได้มุ่งในเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อม ปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียวมาอย่างต่อเนื่องถือว่าประชาชนในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างสรรค์สังคมเมืองระยองในภาพรวม จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com