พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 มิถุนายน 2555 :: 10:06:08 am 83853

โรงเรียนสัตหีบ จัดพิธีไหว้ครู และมอบประกาศนียบัตร

โรงเรียนสัตหีบ จัดพิธีไหว้ครู และมอบประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปี 2555

สัตหีบ-วานนี้ (21 มิ.ย. 55) นาวาเอก เชรง รุ่งแสงจันทร์ รองผู้จัดการ โรงเรียนสัตหีบ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปี 2555 ณ อาคารพละศึกษา โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครอง และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

ครู ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญของสังคม คนไทยยกย่อง และเทิดทูนครูเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ก่อนการร่ำเรียนวิชา ต้องไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และฝากตนเป็นลูกศิษย์ ทั้งนี้โรงเรียน จึงจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ที่ศิษย์พึงมีต่อครู ได้อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ และเป็นพลเมืองดีต่อไปในภายหน้า โดยทุกปีการศึกษา โรงเรียนสัตหีบได้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน โดยจัดรางวัลเรียนดี และจัดทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน โดยมอบให้เป็นทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี สำหรับในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนมีผลการเรียนยอดเยี่ยม มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเรียนดี จำนวน 16 ทุน

 

นายสายันต์ แคว้นไทยสง ในฐานะผู้ดำเนินกิจกรรม กล่าวว่า พิธีไหว้ครู เป็นพิธีสำคัญตามประเพณีไทย ที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครู ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารนาตัว รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างศิษย์กับครู ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com