พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 กรกฏาคม 2555 :: 11:07:03 am 84210

กรมสรรพาวุธทหารเรือ ครบรอบ 104 ปี แห่งการก่อตั้ง

กรมสรรพาวุธทหารเรือ หน่วยผลิตอาวุธหลักกองทัพเรือ สถาปนาครบรอบ 104 ปี แห่งการก่อตั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ มาร่วมแสดงความยินดี

สัตหีบ-เมื่อเร็ว ๆ นี้ (28 มิ.ย. 55) พลเรือโท ณะ อารีนิจ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชาการ ลูกจ้าง ในสังกัด ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 104 ปี ณ กองบัญชาการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พื้นที่อ.สัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเดียวกันนี้

 

และในวันนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการทหารที่ล่วงลับไปแล้ว รวมไปถึงข้าราชการที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจ ดังนั้นกรมสรรพาวุธทหารเรือ จึงได้ร่วมกันจัดพิธีสถาปนาขึ้น โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดเขาคันธมาศทน์ มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัทรหารเพล เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นสิริมงคลกับหน่วยงาน ข้าราชการ และลูกจ้างของกรมสรรพาวุธทหารเรือ

สำหรับกรมสรรพาวุธทหารเรือ มีภารกิจหน้าที่หลักในการอำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการในด้านการซ่อมแซม สร้างเครื่องสรรพาวุธ การส่งกำลังพัสดุสายสรรพาวุธ การถอดทำลายวัตถุระเบิด รวมทั้งการวิจัย และพัฒนาการสรรพาวุธ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการสรรพาวุธ และวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย กรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้กำหนดแนวทางการบริหารงานโดยยึดถือปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพเรือ เน้นการใช้ศักยภาพประกอบกับความรู้ความสามารถองค์บุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการศึกษารูปแบบ การบริหารจัดการของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ภายในการพัฒนากรมสรรพาวุธทหารเรือ รวมทั้งวิจัย ศึกษา และสร้างอะไหล่ สำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นใช้เองทดแทนการจัดหาจากต่างประเทศ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com