พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 กรกฏาคม 2555 :: 10:07:07 am 85290

ครูฟารุค ชงสภาเพิ่มงบจัดการขยะ

สม.ฟารุค เสนอที่ประชุมสภาเมืองพัทยาพิจารณางบประมาณบริหารจัดการขยะอีก 50 ล้าน เพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยว ชี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้น แนะจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เพิ่มบุคลากร-เครื่องไม้เครื่องมือ และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

พัทยา-วานนี้ (24 ก.ค. 55) นายฟารุค วงศ์บริสุทธิ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาเมืองพัทยาที่ผ่านมา ได้เสนอมติในที่ประชุมเรื่องการพิจารณาเพิ่มเติมงบประมาณบริหารจัดการเรื่อง ขยะในเขตเมืองท่องเที่ยวจากเดิมที่มีประมาณ 10 กว่าล้านบาท เพิ่มอีก 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ ด้วยปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักผ่อนในเมืองพัทยามีมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบการจัดการเรื่องขยะและการทำความสะอาดในเขตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง เมืองพัทยาก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ หากไม่มีการวางแผนรองรับอนาคตแล้วอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของชุมชน

นายฟารุค กล่าวต่อไปว่า ระบบการจัดการเรื่องขยะควรมีการจัดการแบบเบ็ดเสร็จและเป็นระบบ โดยมีการเพิ่มจำนวนบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติงานด้านนี้โดยมี การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดการด้านอุปกรณ์ เครื่องไม้-เครื่องมือในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาได้รับข้อเสนอพิจารณาเพิ่มเติมดังกล่าว ก่อนมีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการด้านขยะในเมืองพัทยา เพื่อลงรายละเอียดการศึกษาอีกครั้ง ก่อนหาข้อสรุปเรื่องนี้ในโอกาสต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com