พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 กรกฏาคม 2555 :: 12:07:30 pm 85438

ค่ายผู้นำเยาวชน รักไทย รักษ์ทะเล รุ่นที่ 3

ทรภ.1 เปิดค่ายผู้นำเยาวชน รักไทย รักษ์ทะเล รุ่นที่ 3 ประจำปี 2555 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

สัตหีบ-วานนี้ (27 ก.ค. 55) พล.ร.ต.ชัยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน รักไทย รักษ์ทะเล รุ่นที่ 3 ประจำปี 2555 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยมี นางสุมลี เอมประณีตร์ ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์ และประสานงานตลาดท่าเรือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมกองพันสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการแผนกการจัดการ และพัฒนาระบบ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไออาร์พีซี จำจัด (มหาชน) ในนามผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ทัพเรือภาคที่ 1 กับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 – 28 ก.ค. 55 โดยการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 160 คน เข้าร่วมโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ และความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เยาวชน ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล พร้อมทั้ง สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ ไปสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ภายในโรงเรียน และชุมชนของตนเองต่อไป

พล.ร.ต.ชัยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า โครงการค่ายผู้นำเยาวชน รักไทย รักษ์ทะเล เป็นความร่วมมือกันระหว่างทัพเรือภาคที่ 1 กับบริษัท ไออาร์พีซี ที่ต่างให้ความสนใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล จนก่อให้เกิดความร่วมมือจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยภารกิจหน้าที่ของทัพเรือภาคที่ 1 นอกจากการป้องกันประเทศแล้ว การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ก็ยังเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบดูแล ซึ่งทะเลนั้น เป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งพลังงาน แหล่งท่องเที่ยว และเป็นเส้นทางคมนาคม ที่นำรายได้เข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาท

ดังนั้น การรักษาทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต และการดำรงอยู่ของทรัพยากรทั้งมวล จึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรจะต้องตระหนัก และให้ความสำคัญตลอดเวลา การรณรงค์ ให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนของชาติ ได้เห็นคุณค่า และความจำเป็นในการ่วมกันช่วยดูแลรักษาทะเลนั้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และสมควรส่งเสริมให้มีขึ้นอย่างจริงจัง และต่อเนื่องทุกปี

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

Thopyanot Moaser