พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 กรกฏาคม 2555 :: 11:07:11 am 85258

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เปิดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2555

นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

สัตหีบ-วานนี้ (23 ก.ค. 55) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 โดยมีคณะผู้บริหาร และนักกีฬาจาก 13 ชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในฐานะผู้จัดทำโครงการ กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน อีกทั้ง เป็นการป้องกันปัญหายาเสพติด และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

การจัดการแข่งขัน มีเยาวชน และประชาชนจาก 13 ชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ชุมชนม้าน้ำ ชุมชนเตยงาม ชุมชนแหลมเทียน ชุมชนจุกเสม็ด ชุมชนดงตาล ชุมชนทุ่งโปรง ชุมชนเขาเพชร – ยางงาม ชุมชนเทพประสาท ชุมชนบ่อนไก่ชุมชนบ้านหนองระกำ ชุมชนแยกเจ ชุมชนคลองกานดา และชุมชนเขาคันธมาทน์ ส่วนประเภทกีฬาแข่งขันมี 9 ประเภท คือ เปตอง วิ่งวิบาก วิ่งสามขา วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งซุปเปอร์แมนอุ้มลูกโป่งใส่น้ำ วิ่งไม้เสียบ ตีกอล์ฟบก คาบช้อนส่งลูกปิงปอง และปิดตาแต่งหน้า

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า กีฬาเป็นสิ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และมีจิตใจที่แจ่มใส นับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่ง ที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจะพัฒนาคนในชาติให้มีความสามัคคี และมีระเบียบวินัย ต้องอาศัยการกีฬาเป็นสื่อสำคัญ การกีฬาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยถ้วนหน้า ที่นำพาซึ่งความรัก ความสามัคคี และความสำเร็จ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com