พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 กรกฏาคม 2555 :: 16:07:45 pm 84704

ทต. เขตอุดมศักดิ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ พัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สัตหีบ-วานนี้ (13 ก.ค. 55 ) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานในเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับประชาชนชาว อำเภอสัตหีบ เพื่อเข้าใจถึงการทำงานของ เกษตรอำเภอและอธิบายถึงวิธีผลิตปุ๋ยชีวภาพโดยการนำสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วนำมาผลิตปุ๋ยชีวภาพ และเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวและการแปรรูปอาหาร โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี และเกษตรอำเภอสัตหีบ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

นาย ประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ในนามผู้ดำเนินงาน กล่าวว่า ตามนโยบายของการบริหารงานเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ด้านเศรษฐกิจ งานส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้พัฒนากิจกรรมศูนย์บริการเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ( กิจกรรมมอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชผักสวนครัว และการแปรรูปอาหารทางการเกษตร ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ของเกษตรตำบลสัตหีบ ให้มรศักยภาพในการวางแผนและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปในลักษณะของการพัฒนายั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี และเกษตรอำเภอสัตหีบ เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวและการแปรรูปอาหาร

นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ประธานในพิธี กล่าวว่า จากคำกล่าวของท่านปลัด จะเห็นว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ปี 2549 ประกอบกับนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของด้านเศรษฐกิจงานส่งเสริมประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ โดยเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้เกษตรอำเภอสัตหีบได้รับความรู้ ส่งเสริมภูมิปัญญาการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสัตหีบ ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นระเบียบอย่างยั่งยืนต่อไป

Reporter : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Photo : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com