พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 กรกฏาคม 2555 :: 13:07:50 pm 84764

ทต. เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ออกตรวจโรคมือ เท้า ปาก

เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ออกตรวจโรค มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบพร้อมชี้แนะด้านการป้องกันควบคุมโรค

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย ) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา นางพิมลพร สุดสาคร พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้ออกตรวจและ ให้คำชี้แนะการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก เนื่องจากสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก (EV71) หลังกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง โดยพบสูงมากในกลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบโรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสในลำไส้มนุษย์ หรือเชื้อไวรัสคอกแซกกีเอ และเชื้อเอนเทอโรไวรัส

โรคนี้พบผู้ป่วยได้ทั่วโลก พบมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งอากาศเย็นและชื้นเป็นโรคที่พบเฉพาะในคนและติดต่อจากคนสู่คน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เร่งปรับกลยุทธ์กำหนดแนวทางการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ออกตรวจ และเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก เพื่อชี้แนะให้ผู้ดูแลเด็ก หมั่นเอาใจใส่ดูแลและรักษาความสะอาด ให้เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ประกอบอาหารเลี้ยงเด็ก ควรดูแลความสะอาดภายในโรงครัวอย่างสม่ำเสมอให้ถูกสุขลักษณะ

 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ และเพื่อความปลอดภัย ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กๆ ทางด้าน นางสาวทัศนีย์ มณเฑี่ยร หัวหน้าผู้ดูแลเด็ก กล่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรังษีสุทธาวาส มีเด็กทั้งหมด 253 คน หากทางผู้ดูแลพบว่าเด็กมีอาการไอและ น้ำมูกไหล จะให้ผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านทันที ตลอดจนดูแลเช็ดถูอุปกรณ์เครื่องเรียน เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน พื้นห้องน้ำ สุขา สนามเด็กเล่น เสื้อผ้าที่อาจปนเปื้อนเชื้อ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั่วไป และหลักเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ หลอดดูด ช้อน-ส้อม ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า และแปรงสีฟัน ส่วนในกรณีเด็กมีอาการป่วย สงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที และแยกเด็กอื่นไม่ให้คลุกคลี่ใกล้ชิดกับเด็กเป็นเวลา 1 สับปดาห์และถ้าหากพบว่าเด็กป่วยมากกว่า 5 คน ภายใน 1 สัปดาห์ ควรปิดศูนย์เด็กเล็กเพื่อควบคุมโรค

Reporter : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Photo : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com