พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 กรกฏาคม 2555 :: 16:07:43 pm 84574

ทหารเรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกตำรา

ผู้บัญชาการทหารเรือให้หน่วยขึ้นตรง จัดการความรู้ให้กำลังพลใช้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ และศักยภาพของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ หนีรู้ผูกพันด้านเดียว ค้นหาพลังที่ซ่อนเร้น และเคล็ดลับที่ไม่มีในตำรา กับองค์กรภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หาแนวร่วมสู่ความสำเร็จร่วมในการพัฒนากองทัพ

ระยอง-วันนี้ (11 ก.ค. 55) พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมาย พลเรือตรี ไชยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 พากำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัด ระดับผู้บังคับการเรือ ต้นเรือ ต้นกลเรือ เดินทางมาศึกษา ดูงานที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยองโดย มี นายทฤษฎี วัฒนางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานท่าเรือ นายสมัย ศรีศิริ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยท่าเรือ ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยท่าเรือ ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ความเคลื่อนไหวทั้งคนและวัตถุ โดยมีห้องคอนโทรล ที่มีเจ้าหน้าที่เข้าเวรรับเรื่องร้องทุกข์ การแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมชมวีดีทัศน์แนะนำบริษัท และการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเป็นท่าเรือที่มีน้ำลึกที่สุดอีกด้วย

 

พลเรือตรี ไชยณรงค์ ขาววิเศษ กล่าวว่า พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงทั้งหมดดำเนินการจัดการความรู้ที่มีความแตกต่างไม่ให้มีการผูกพันด้านเดียว ให้กำลังพลใช้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ และศักยภาพของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เพื่อค้นหาพลังที่ซ่อนเร้น และเคล็ดลับในตัวข้าราชการที่ไม่มีในตำรา และไม่รู้จักมาก่อน เพื่อบรรลุผลในระดับที่ไม่คาดคิดว่าจะทำได้ นี่คือคุณค่าที่แท้จริงของการจัดการความรู้โดยให้ออกนอกสถานที่ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับองค์กรภาคเอกชน รอบรู้ในทุกด้าน ทุกศาสตร์ และศิลป์ อีกทั้งหาแนวร่วมสู่ความสำเร็จในการพัฒนากองทัพ อย่างยั่งยืน

และกล่าวอีกว่า การจัดการความรู้เป็นวิธีการใช้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ และศักยภาพของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน พลังที่ซ่อนเร้น คือเป้าหมายของการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ช่วยเอาพลังแฝง หรือพลังซ่อนเร้นออกมาใช้ประโยชน์ พลังซ่อนเร้นของมนุษย์เรามีมากมายหลายด้าน บางเรื่องก็ลี้ลับ หรือที่เราเรียกว่า “มนตร์ดำ” เป็นเรื่องที่คนบางคนเท่านั้นที่มีโอกาสใช้ และใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง แต่พลังซ่อนเร้นของการจัดการความรู้เป็นเรื่องที่คนทุกคนสามารถเอามาใช้ได้ เป็น “มนตร์ขาว” ที่ใช้สร้างความสำเร็จร่วมกันของหมู่คณะ ซึงเราต้องยอมรับว่าการใช้พลังนี้ไม่เคยรู้มาก่อน เพราะเราเล่าเรียนและดำรงชีวิตอยู่กับ “ความรู้ด้านเดียว” มักจะนำความรู้ที่ผ่านการคิด หรือตีความมาแล้ว ทำให้ไม่คุ้นเคยกับการนำเสนอ ความรู้ที่ผูกพันอยู่กับการปฏิบัติ ไม่มีทักษะในการเอา “ความรู้ดิบ” หรือความรู้ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวของการปฏิบัติมาเสนอให้ส่วนรวมรับรู้ จึงจำเป็นอย่างมากที่ ทัพเรือภาคที่ 1 จะต้องสร้างบุคลากรทางทหารให้มีคุณค่า คุณประโยชน์ ประสิทธิภาพในการพัฒนากองทัพเรือต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com