พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 กรกฎาคม 2555 :: 12:07:54 pm 85443

ปิดค่ายร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน

ปิดค่ายร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน เปลี่ยนพฤติกรรม เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

สัตหีบ-วานนี้ (27 ก.ค. 55) พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมการแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานปิดโครงการค่ายเบาหวานแบบไม่พักแรม “ร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน” รุ่น 4 ณ อาคารบริการระบบสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมการแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะแพทย์คลินิกเบาหวาน และสมาชิกเบาหวาน ร่วมปิดโครงการ

นาวาโท สราวุฒิ พลเสน แพทย์เฉพาะทางโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด กล่าวว่า คลินิกเบาหวาน กลุ่มงานอายุรเวชกรรมฯ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพของ รพ.ฯ ได้ร่วมกันจัดโครงการค่ายเบาหวานแบบไม่พักแรม รุ่นที่ 4 ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนัก และยอมรับต่อโรคเบาหวาน โดยอาศัยพลังกลุ่มจากการทำ Self Help Group ในการทำให้เกิดการเหนี่ยวนำคล้อยตาม จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งโครงการนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกค่ายเบาหวาน ถ้าปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้สมาชิกเบาหวานสามารถลด และชะลออัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน ทั้งเฉียบพลัน และเรื้อรัง ลดค่าใช้จ่ายจากการเกิดโรคแทรกซ้อน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้นอีกด้วย

พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมการแพทย์ทหารเรือ กล่าวว่า การควบคุมเบาหวานไม่ดี จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญของระบบหลอดเลือดต่าง ๆ หลายระบบ ซึ่งจะทำให้ผู้เป็นเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี และระดับความสุขลดลง จะทำให้เกิดผลกระทบอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อภาระของผู้ดูแล ซึ่งทราบดีว่าการควบคุมเบาให้ดี และให้ได้ในระยะยาวนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก มนุษย์กับการควบคุมการกินเป็นเรื่องยาก ต้องใช้ความอดทนสูง และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า อีกทั้ง การออกกำลังกายก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่มนุษย์หลายคนไม่ขยันออกกำลังกาย หากแต่ละคนต่างฝ่ายต่างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามลำพัง หลายคนต้องท้อใจ และเกิดความล้มเหลวตามมา จนส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เราจึงต้องอาศัยการรวมพลังกลุ่มมาเป็นแรงสนับสนุน เช่น การจัดค่าย มาช่วยให้เป็นกำลังใจให้กันและกัน และมีความมั่นใจในการดูแลตัวเอง ทำให้ผู้เป็นเบาหวาน และผู้ดูแล ได้รับการเสริมพลังอำนาจ และเกิดความตระหนักต่อโรค อันจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีในที่สุด

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com