พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 กรกฎาคม 2555 :: 10:07:06 am 84974

ฝึกรับมืออัคคีภัย ในสถานศึกษา

นักเรียนกว่า 1,000 คน ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมืออัคคีภัยในสถานศึกษา

สัตหีบ-วานนี้ (18 ก.ค. 55) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยให้กับโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยจัดทีมวิทยากรจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาให้ความรู้ด้านอัคคีภัย ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ มีครู และนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 1,000 คน

 

สำหรับการฝึกอบรมอัคคีภัยในภาคทฤษฎี ได้มีการอบรมให้ความรู้ ในวิธีการการป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น ส่วนภาคปฏิบัติ ได้มีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุไฟไหม้อาคารเรียน โดยมีการอพยพของนักเรียนในชั้นเรียนทั้งหมด และมีการช่วยเหลือนักเรียนที่ติดอยู่ภายในอาคารเรียน ด้วยการโรยตัวจากทางดิ่ง ทางช่องทางสัญจร และทางหนีไฟ นอกจากนี้ ยังให้คณะครู และนักเรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการดับอัคคีภัย ที่เกิดจากก๊าซหุงต้ม น้ำมัน และวัตถุติดไฟง่าย

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอุตสาหกรรม และการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน และมีแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มากขึ้น และในการเกิดแต่ละครั้งจะมีความรุนแรง สร้างความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง หากเกิดขึ้นในท้องถิ่นใดจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์ จึงมีความจำเป็นจะต้องเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความชำนาญ ประสิทธิภาพของประชาชน ให้ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com