พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 กรกฏาคม 2555 :: 07:07:54 am 84450

วธ. ชลบุรี จัดการประกวดภาพถ่ายโบราณสถาน

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดการประกวดภาพถ่ายโบราณสถานที่มีอยู่ในจังหวัดชลบุรี เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ชลบุรี-เมื่อเร็ว ๆ นี้ (6 ก.ค. 55) นายสามารถ เทียงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดการประกวดภาพถ่ายโบราณสถานที่มีอยู่ในจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนเข้าชมแหล่งโบราณสถาน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีส่วนช่วยกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความภูมิใจ หวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติสืบไป ซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดการประกวดภาพถ่ายโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยใช้ศาลาเฉลิมพระเกียรติจัดการประกวด

 

สำหรับการประกวดครั้งนี้ ได้มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเข้าประกวดจำนวน 96 คน มีภาพจำนวน 627 ภาพ ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการกำลังพิจารณา และจะประกาศผลในวันนี้ เวลาประมาณ 14.00 น. เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ1 เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 เงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 7 รางวัลๆละ 2,500 บาท รางวัลทั้งหมดได้รับเงินรางวัลแล้ว ยังได้รับเกียรติบัตรอีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com