พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 กรกฎาคม 2555 :: 10:07:14 am 84614

สอ.รฝ.จัดกำลังพล 400 นาย อบรม 48 ชั่วโมง สู้รบยาเสพติด

กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2555 ภายใต้สโลแกน 48 ชั่วโมง สร้างรั้วทหารป้องกันยาเสพติด

สัตหีบ-วานนี้ (11 ก.ค.55 ) นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.กรม สอ.2 สอ.รฝ.) มอบหมายให้ นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บังคับการ ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2555 ภายใต้สโลแกน “48 ชั่วโมง สร้างรั้วทหารป้องกันยาเสพติด” มีกำลังพลในสังกัดเข้ารับการอบรมจำนวน 400 นาย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ และสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจถึงโทษพิษภัย และแนวทางการต่อสู้กับยาเสพติด ณ อาคารพละศึกษา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บังคับการ ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และได้หวนกลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และในพื้นที่ของทางราชการ ซึ่งเป็นบ่อนทำลายด้านกำลังพล ส่งผลต่อการปกครอง และการบังคับบัญชา ที่มีผลกระทบโดยรวมไปสู่ด้านความมั่นคงของหน่วย และประเทศชาติ

 

การจัดอบรมจึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะนำนโยบายของรัฐบาลที่ยกปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ มาเผยแพร่ความรู้สู่กำลังพล เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวัน และหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะกล่าวได้ว่า ทหารเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นที่พึ่งประชาชน เป็นผู้รักษาอธิปไตยของชาติ และที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ปราศจากยาเสพติด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัว เยาวชน และประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ทหารจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาด จึงจำเป็นต้องมีการบูรณการร่วมกับกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เพื่อสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างจะสำริดผลได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึงปัญหายาเสพอย่างถ่องแท้ 48 ชั่วโมง สู่การอบรมที่ครบวงจร จะนำไปสู่การสร้างรั้วที่เข้มแข็งให้กับ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นพื้นที่สีขาวได้อย่างแน่นอน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com