พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 กรกฏาคม 2555 :: 18:07:48 pm 85153

อุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว

เทศบาลเมืองสัตหีบ วางแผน ครอบครัว ชุมชน จัดกิจกรรมอุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว

สัตหีบ-วานนี้ ( 21 ก.ค. 55 ) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นายไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ มาเป็นประธานในการการประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ ณ อาคารประชุมเทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม วางแผนในการจัดกิจกรรมโครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว เพื่อประสานความสัมพันธ์ครอบครัว ชุมชน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

นายไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในอำเภอสัตหีบยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะตามชุมชนต่างๆ ยังพบผู้ลักลอบเสพและค้ายาเสพติดอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะลดปริมาณผู้ติดยาเสพติดและสร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัวอันเป็นด่านแรกที่ช่วยสกัดกั้นการเสพยา เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงกำหนดจัดโครงการ “อุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว” ขึ้น โดยการนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยชุมชน สมาชิกชมรมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ พนักงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ สมาชิกครอบครัวกลุ่มเสี่ยง ครอบครัวที่สมัครใจลดละยาเสพติดและเข้าร่วมโครงการมีจำนวน 10 ครอบครัว เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ณ บ้านธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน

และยังได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามจุดประสงค์ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ จัดทำโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท สำหรับปีงบประมาณนี้ ได้จัดทำโครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อการแก้ไขปัญหานักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน และปัญหาลักขโมยเนื่องจากไม่งานทำและหาเงินมาเลี้ยงตนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและลูกที่เกิดมาไม่ได้ จึงออกหาลักเล็กขโมยน้อยอย่างที่เห็นได้ชัดตามสื่อต่างๆ ทางเทศบาลจึงหวังว่าการจัดโครงการ”อุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว”ในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาครอบครัวไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

Reporter : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Photo : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com