พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 กรกฎาคม 2555 :: 14:07:01 pm 85049

เทศบาลเมืองสัตหีบนำข้าราชการ ลูกจ้าง ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

เทศบาลเมืองสัตหีบนำข้าราชการ ลูกจ้าง ทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และบำรุงทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

สัตหีบ-วานนี้ (19 ก.ค. 55) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นายพนธกร เชื้อเงิน รองนายก เทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการทำความสะอาดพื้นที่ สำนักงาน และอาคารที่ทำการของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และบำรุงทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมในพิธีเปิด และทำกิจกรรมตลอดทั้งวัน

 

นายรุ่งโรจน์ อ่อนวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกร่วมกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยในบันทึกข้อตกลงมีรายละเอียดสำคัญคือ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง รณรงค์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในวัน Asean Dengue Day ทุกปี และประชาสัมพันธ์ เรื่องวิธีการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในทุก ๆ ช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

นายพนธกร เชื้อเงิน รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ ซึ่งได้แก่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยจัด Big Cleaning Day ทุกเดือน และกำจัดยุงลายสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ (เป้าหมายหลักคือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง นักการของแต่ละกอง) การเฝ้าระวังป้องกันโรค มุ่งเน้นวิธีการป้องกันด้วยวิธีทางกายภาพที่ทำได้ด้วยตนเอง โดยการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะขังน้ำทุกสัปดาห์ เพื่อการเกิดของยุงลาย โดยเน้นรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรม “เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย” เก็บขยะ เก็บบ้าน เก็บน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com