พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 กรกฏาคม 2555 :: 13:07:33 pm 84879

เรียนรู้กับภาคี เครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน

ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดโครงการ “รวมใจภาคีเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 3 ประจำปี 2555" ในเขตความรับผิดชอบ 9 จังหวัด

ศรีราชา – วานนี้ (16 ก.ค. 55) เมื่อเวลา 10.00 น. ห้องสัมมนา 1 ศูนย์พัฒนาบุคลากรงานทาง อำเภอศรีราชา นายแพทย์บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “รวมใจภาคีเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 3 ประจำปี 2555“

ทั้งนี้ในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านมาสื่อประเภทต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิคส์กันมากขึ้น

ดังนั้นทางศูนย์อนามัยที่ 3 ซึ่งมีภารกิจหลักในการผลักดัน สนับสนุน ผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเขตความรับผิดชอบ 9 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ประจีนบุรี นครนายกและสระแก้ว จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับเครือข่ายในการเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ ข่าวสาร องค์ความรู้วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 3 ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนทั้ง 9 จังหวัด เพื่อให้การสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีคุณภาพสามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

Reporter : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Photo : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com