พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 สิงหาคม 2555 :: 10:08:44 am 85966

สลด! เด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนใต้พุ่งกว่า 22,000 คน

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เปิดเผยว่า ปัจจุบันเด็กกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประมาณ 22,000 คน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน 1 ใน 3 ของเด็กกำพร้า

วานนี้ (13 ส.ค. 55) รายงานข่าวจากมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนว่า ปัจจุบันมีเด็กกำพร้าที่มาลงทะเบียนกับทางมูลนิธิกว่า 7,400 คน แต่การช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง มีการจัดทีมงานเข้าไปพบครอบครัวเด็กกำพร้า เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แต่ยังขาดค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนประจำเดือนของนักเรียน-นักศึกษา ในโครงการของมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนอยู่เดือนละ 120,000 บาท

น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 16 เปิดเผยว่า เด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุขมีประมาณ 5,000 คน ทางกระทรวงเข้าไปให้การช่วยเหลือดูทางด้านจิตใจ ส่วนกระทรวงศึกษาช่วยเหลือเบี้ยยังชีพอยู่น่าจะไม่เพียงพอ ตนมั่นใจว่ายังมีเด็กกำพร้าจากความรุนแรงอีกหลายร้อยคนยังอยู่นอกระบบ ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินและจิตใจ ควรจะมีระบบการดูแลเยียวยา จัดตั้งอนุกรรมการสวัสดิภาพคุ้มครองเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(สปต.) เปิดเผยว่า สภาได้มีการนำปัญหาเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ใต้ทางตรงและทางอ้อมไม่ได้กว่า 3,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่สภาให้ความสำคัญเพราะอันตราย เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้จะถูกชักนำจากฝ่ายตรงข้ามได้ง่าย ตนจะนำเสนอให้ ศอ.บต.ค้นหาเด็กกำพร้าที่ยังอยู่นอกระบบ ซึ่งอยู่ในครอบครัวที่ห่างไกลที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปไม่ถึง เพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจและความช่วยเหลือด้านการเงิน

ที่มา : มติชน

Category : ข่าวในประเทศ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com