พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 สิงหาคม 2555 :: 14:08:32 pm 85610

สัตหีบ แห่เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

เมื่อช่วงหัวค่ำของวันอาสาฬหบูชา พุทธศาสนิกชน กว่า 200 คน ทำความดี ละความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ร่วมในพิธีเวียนเทียน

สัตหีบ-วานนี้ (2 ส.ค. 55) ที่วัดสัตหีบ หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย พระครูวิบูลธรรมบาล ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ได้จัดพิธีทางศาสนาเวียนเทียนรอบอุโบสถและหล่อเทียนจำนำพรรษา ซึ่งเป็นการสืบทอดวันสำคัญทางศาสนา ปลูกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชน ทำความดี ละความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งวันนี้ได้มีอุบาสก อุบาสีกา ประชาชน ชาวสัตหีบ กว่า 200 คน ร่วมในพิธีเวียนเทียนจำนวนมาก

 

พระครูวิบูลธรรมบาล ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เปิดเผยว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ “วันอาสาฬหบูชา” ทั้งนี้ คำว่า “อาสาฬหบูชา” สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8

 

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

Reporter : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Photo : นิราช ทิพย์ศรีกุล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com